Innhold

Ansatteinformasjon ved ulykker

Dette er et forslag til informasjon til berørte ansatte etter en ulykke. Den kan gi veiledning i en vanskelig situasjon, og informerer om hva som er vanlige og typiske reaksjoner etter at man har vært utsatt for en alvorlig hendelse. Ofte dreier det seg om helt normale reaksjoner på en unormal situasjon. Når man vet hvilke reaksjoner som er typiske, er det lettere å forstå og akseptere egne reaksjoner og bedre mestre disse. Vi anbefaler at informasjonen deles ut til de ansatte hvis en ulykke skulle skje. Videre bør det opplyses om hvor/hvordan man kan kontakte ansvarlig leder, hvis de ansatte skulle ha behov for det.