Innhold

Bedre når du er til stede

Hvordan forebygge og følge opp sykefravær sammen med de ansatte? Denne veilederen retter seg mot både ansatte og ledere med sitt fokus på tilstedeværelse og inkludering. Her finner du praktiske råd og inspirasjon som utgangspunkt for dialog med de ansatte om sykefravær. Det finnes også en engelsk versjon av veilederen.