Innhold

Fraværsregistrering

Et enkelt skjema som leder kan benytte i registrering av sykefravær.