Innhold

Europeiske standarder for medisinsk utstyr og personlig verneutstyr tilgjengeliggjøres

Kostnadsfritt tilgjengelige standarder vil gjøre markedsadgangen raskere og enklere for nye produsenter av medisinsk utstyr og verneutstyr, og bidra til at helsepersonell og pasienter får tilgang til det utstyret de så sårt trenger.

Standard Norge tilgjengeliggjør kostnadsfritt standardene som beskriver krav til produktene og som kan legges til grunn for dokumentasjon.

Hensikten er å bidra til at helsevesenet raskt får tilgang på nytt utstyr. 

Ler mer om Standard Norge og tilgjengeliggjøring av europeiske standarder.

Her finner du en liste over kostnadsfritt  tilgjengelige standarder for smittevernutstyr.

Her finner du liste overkostnadsfritt tilgjengelige standarder for repiratorer .