Innhold

Innreise til Norge fra Sverige og Finland

Artikkel

Hovedregel om innreiseforbud til Norge gjelder også for utenlandske arbeidstakere fra Sverige og Finland. Flere viktige unntak gjelder, og en oversikt følger nedenfor. Fra 1. mars kan utlending bosatt i Sverige og Finland dagpendle til arbeid i Norge på bestemte vilkår.

Løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland fra 1. mars (regjeringen.no)

Regjeringen skjerper innreiseregler til Norge (regjeringen.no)

Helsenorges oversikt over innreiseregler til Norge (helsenorge.no)

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene (arbeidstilsynet.no)

Oversikt over viktige hovedregler og unntak

Regjeringen har sterkt begrenset utlendingers adgang til Norge for å begrense risiko for smitte. Skjerpede innreiseregler til Norge (regjeringen.no).

Helsepersonell fra Sverige og Finland som arbeider i helse og omsorgstjenesten i Norge er ikke omfattet av innreiseforbudet. Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Fra 1. mars kan utlendinger bosatt i Sverige og Finland dagpendle til arbeid i Norge på bestemte vilkår. Ordningen gjelder også kvelds- og nattarbeid, så lenge man reiser hjem etter endt arbeidstid. Ved innreise skal dokumentasjon på bosted fremvises, sammen med bekreftelse fra norsk arbeidsgiver på at vedkommende dagpendler, og attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 tatt i løpet av de siste syv døgnene før ankomst til Norge. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland.

Regjeringen innfører en søknadsbasert ordning innreise for "strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere" med virkning fra 20. februar kl 10. Sjøfartsdirektoratet mottar søknad via egen nettside og Altinn.

Innreisende utenlandske arbeidere må dokumentere at arbeidsgiver har søkt og fått godkjent innkvartering fra Arbeidstilsynet f.o.m 22. februar. For øvrig skjerpes krav om karantenehotell.

Utlendinger som er unntatt innreiserestriksjonene må fortsatt oppfylle krav om obligatorisk testing og skjerpede karantenebestemmelser.

Fullvaksinert helsepersonell som har kritiske funksjoner på sykehus eller i kommunehelsetjenesten har unntak fra karantene i arbeidstiden. Arbeidsgiver må innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjon. I tillegg må smittetest være negativ ved ankomst i Norge.

Les mer om innreise og karantene på arbinn.no.