Innhold

Hvilke karanteneregler gjelder arbeidsreisende fra Sverige og Finland som kommer til Norge for å jobbe i en lengre periode?

Artikkel

Dersom arbeidsreisende kommer til Norge fra land som utløser karanteneplikt, er utgangspunktet at personen må i karantene i 10 dager før vedkommende kan begynne å jobbe.

Les mer om regler for innreise- og smittekarantene for arbeidere

Det er gjort unntak fra karanteneplikten i arbeidstiden for arbeidsreisende fra røde områder i Sverige og Finland som krysser grensen mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager, som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted. Bruk av unntaket forutsetter at de i Norge testes for SARS-CoV-2:

1. minst hver syvende dag, eller

2. første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2.

Dersom arbeidstakeren kun krysser grensen én gang hver 15. dag eller sjeldnere, gjelder ikke unntaket om arbeids- og oppdragstakere fra Sverige og Finland. Det betyr i utgangspunktet at arbeidstakeren må i karantene i 10 dager før vedkommende kan begynne å jobbe.

Andre unntak

Det kan likevel finnes andre unntak. Arbeids- eller oppdragsgiver kan legge til rette for at arbeidsreisende som er bosatt i EØS eller Sveits gjennomgår et testregime og har opphold på enerom i stedet for å gjennomføre innreisekarantene. Dette forutsetter at den arbeidsreisende ikke de siste 10 døgnene før ankomst til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå. Les mer om unntaket for enkelte arbeidsreisende ved testing.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er i så fall ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

Full karantene må overholdes inntil man har fått negativt svar på første test for SARS-CoV-2 som er tatt etter ankomst til Norge. Først etter en negativ test kan arbeidstakeren begynne å jobbe. Ordningen erstatter det som gjaldt før 28. oktober 2020, hvor det var tilstrekkelig med to tester.