Innhold

Korona: Oversikt over forskrifter med lokale tiltak

By i Norge

Nedenfor finnes en overordnet oversikt over gjeldende lokale forskrifter.

Kommuner med forsterkede smitteverntiltak

Det er innført et system hvor det fastsettes forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften for enkelte kommuner ved smitteutbrudd. Dette gjøres for å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning. Disse tiltakene kommer i tillegg til reguleringer i den enkelte kommune.

Det er tre ulike tiltaksnivå som er aktuelle ved utbrudd: A, B og C. Tiltaksnivå A er det strengeste tiltaksnivået.


Regjeringen forenkler ordningen med regionale koronatiltak (regjeringen.no)

 

Norske myndigheter har gjennom forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) innført en rekke nasjonale tiltak for å håndtere koronasituasjonen. Les mer om nasjonale karanteneregler. Disse gjelder i hele landet, altså for enhver som oppholder seg i Norge.

I tillegg har en rekke kommuner vedtatt lokale karantene- og innreiseregler, samt lokale regler for stenging av virksomheter, arrangementer, bruk av munnbind, bruk av hjemmekontor m.m.

Informasjon om anbefalinger, påbud og forbud som gjelder i den enkelte kommune under korona finnes på den enkelte kommunes nettside.

Nedenfor finnes en overordnet oversikt over gjeldende lokale forskrifter forankret i smittevernloven § 4-1 basert på kunngjøringer  på Lovdata. Oversikten vil oppdateres fortløpende, og vil søke å gi en uttømmende oversikt. Hyppige endringer kan medføre at det til tider vil foreligge avvik.

OSLO:
Oslo kommune, 18.2.2020 – 4.3.2021

VIKEN:
Aurskog-Høland kommune, 3.2.2021 – inntil videre
Bærum kommune, 1.10.2020 – inntil videre
Drammen kommune, 12.2.2021 – inntil videre.
Enebakk kommune, 10.2.2021 – inntil videre
Eidsvoll kommune, 13.11.2020 – 3.3.2021
Flå kommune, 15.2.2021 – 9.3.2021
Fredrikstad kommune, 19.2.2021 - 4.3.2021
Gjerdrum kommune, 26.1.2021 - inntil videre
Gol kommune, 16.2.2021 - 15.3.2021
Halden kommune, 2.4.2020 – inntil videre (stengning av campingplasser), 18.2.2021 - 3.3.2021
Hemsedal kommune, 16.2.2021 – 15.3.2021
Hol kommune, 16.2.2021 – 15.3.2021
Hurdal kommune, 12.2.2021  – 1.3.2021
Hvaler kommune, 19.2.2021 – 4.3.2021
Lier kommune, 2.12.2020 – inntil videre.
Lillestrøm kommune, 17.2.2021 – inntil videre
Lørenskog kommune, 17.2.2021 – inntil videre
Moss kommune, 18.2.2021 – 3.3.2021
Nannestad kommune, 4.2.2021 – 3.3.2021 
Nesbyen kommune, 16.2.2021 – 15.3.2021 
Nesodden kommune, 18.2.2021 – 10.3.2021
Nittedal kommune, 4.11.2020 – 1.3.2021
Sarpsborg kommune, 18.2.2021 - 4.3.2021
Ullensaker kommune, 5.1.2021 – 5.3.2021
Vestby kommune, 11.11.2020 - 3.3.2021 
Ål kommune – 16.2.2021 – 15.3.2021 (munnbind)

AGDER:
Arendal kommune, 21.01.2021 – 30.4.2021 
Kristiansand kommune, 24.2.2021 - 4.3.2021
Tvedestrand kommune, 25.1.2021 - 30.6.2021

VESTFOLD OG TELEMARK:
Fyresdal kommune (campingplasser og bobilparkering), 1.4.2020 – inntil videre 
Porsgrunn kommune, 16.2.2021 – 25.3.2021 
Sandefjord kommune, 24.2.2021 – 16.3.2021

ROGALAND:
Randaberg kommune, 5.2.2021 - 28.2.2021
Sandnes kommune, 5.2.2021 - 28.2.2021 
Stavanger kommune, 5.2.2021 - 28.2.2021 

VESTLAND:
Alver kommune, 12.02.2021 – 28.02.2021 (smittevernfaglig drift på byggeplasser)
Askøy kommune, 12.02.2021 – 28.02.2021 (smittevernfaglig drift på byggeplasser)
Bergen kommune, 9.2.2021 - 28.2.2021 (smittevernfaglig drift på byggeplasser) 
Bjørnafjorden kommune, 12.02.2021 – 28.02.2021 (smittevernfaglig drift på byggeplass)
Samnanger kommune, 12.02.2021 – 28.02.2021 (smittevernfaglig drift på byggeplasser) 
Ulvik herad kommune, 22.02.2021 – 07.03.2021
Vaksdal kommune, 12.02.2021 kl. 18.00 – 28.02.2021 (smittevernfaglig drift på byggeplasser)

TRØNDELAG:
Frøya kommune, 17.3.2020 – inntil videre (visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere), 18.2.2021 - 25.2.2021 (midlertidig forskrift)
Hitra kommune, 9.2.2021 – inntil videre
Malvik kommune, 11.2.2021 – 3.3.2021 
Oppdal kommune, 19.2.2021 – 7.3.2021
Trondheim kommune,17.2.2021 – 3.3.2021

NORDLAND:
Fauske kommune, 12.3.2020 – inntil videre 
Fauske kommune (cruiseturister), 12.3.2020 – inntil videre 
Værøy kommune, 19.3.2020 – inntil videre 

 

Ved spørsmål kan du kontakte NHOs koronatelefon: tlf 23 08 84 40 #4.  Du kan som medlem i NHO også kontakte advokat i din landsforening i NHO eller din regionadvokat.