Innhold

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

By i Norge

Koronapandemien har ført til mange smitteverntiltak, både nasjonalt og lokalt. Nedenfor gir vi en oversikt over de mest aktuelle tiltakene for deg som arbeidsgiver. I tillegg kan det forekomme andre reguleringer eller anbefalinger.

Vi etterstreber å holde artikkelen oppdatert med informasjon og lenker til gjeldende generelle smitteverntiltak, men vær oppmerksom på at det kan skje raske endringer. Vi anbefaler at du også følger hyppig med på informasjon fra myndighetene.

Norske myndigheter har gjennom forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) innført en rekke nasjonale tiltak for å håndtere koronasituasjonen. De nasjonale tiltakene gjelder i hele landet, altså for enhver som oppholder seg i Norge.

 

Lokale tiltak

I tillegg til nasjonale regler og anbefalinger, vil enkelte kommuner ha ytterligere anbefalinger og regler. Normalt sett vil du finne dette på den enkelte kommunes nettside.

Nedenfor finnes en overordnet oversikt over gjeldende lokale forskrifter og vedtak forankret i smittevernloven § 4-1 og covid-19-forskriften basert på kunngjøringer på Lovdata. Oversikten vil oppdateres fortløpende, og vil søke å gi en uttømmende oversikt. Hyppige endringer kan medføre at det til tider vil foreligge avvik.

 

VIKEN:
Halden kommune, 2.4.2020 – inntil videre 
Ullensaker kommune, 6.7.2021 – inntil videre 

VESTFOLD OG TELEMARK:
Fyresdal kommune, 1.4.2020 – inntil videre 

TRØNDELAG:
Levanger kommune, 19.8.2021 – inntil videre 

VESTLAND:
Bergen kommune, 6.9.2021 – inntil videre
Samnanger kommune, 20.8.2021 – inntil videre
Ulvik herad, 14.1.2022 – 30.1.2022

ROGALAND:
Hå kommune, 31.8.2021 – inntil videre  
Strand kommune, 1.9.2021 – inntil videre
Time kommune, 31.8.2021 – inntil videre  

MØRE OG ROMSDAL
Giske kommune, 2.12.2021 – 1.2.2022 (påbud om bruk av munnbind ved Ålesund lufthavn, Vigra)