Innhold

Korona: Nasjonale, regionale og kommunale tiltak

By i Norge

Koronapandemien har ført til mange smitteverntiltak, både nasjonalt, regionalt og kommunalt. Nedenfor gir vi en oversikt over aktuelle tiltak for bedrifter. Vi etterstreber å holde artikkelen oppdatert med til enhver tid gjeldende generelle smitteverntiltak, men vær oppmerksom på at det her kan skje raske endringer.

Norske myndigheter har gjennom forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) innført en rekke nasjonale tiltak for å håndtere koronasituasjonen. Les mer om nasjonale innreiserestriksjoner og karanteneregler. De nasjonale tiltakene gjelder i hele landet, altså for enhver som oppholder seg i Norge.

Nasjonale kontaktreduserende tiltak/anbefalinger gitt 2. desember 2021:

Avstand: Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsning.

Hjemmekontor: Arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, anbefales å sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent.

Nærkontakter: Voksne bes om å vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe.

Munnbind: Munnbind bør brukes:

  • i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
  • på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks. når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak (regjeringen.no)

Oversikt over nasjonale råd og regler fra 3. desember 2021 (regjeringen.no)

Følgende regionale tiltak innføres i utvalgte kommuner fredag 3. desember 2021:

Munnbind: Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, eller mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted. Se for øvrig nasjonal anbefaling om munnbind over.

Hjemmekontor: Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel 50 %, når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Antallsbegrensning: Antallsbegrensninger for:

  • private sammenkomster innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
  • innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 personer (i kohorter på 200).

Definisjon av arrangement og private sammenkomster finnes her (lovdata.no).

Les mer om antallsbegrensningene og hvilke personer som skal medregnes (lovdata.no).

Les mer om krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer (lovdata.no)

Registrering av gjester: Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.

Les mer om krav til serveringssteder (lovdata.no). 
Les mer om krav til oversikt over deltakerne på arrangementer (lovdata.no)

Bordservering: Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling.

Sitteplasser: Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling.

Arrangementer og private sammenkomster i kommuner med regionale tiltak– spørsmål og svar (regjeringen.no).

Følgende kommuner omfattes per 3. desember av de regionale tiltakene i Oslo, Innlandet og Viken:

Oslo Asker
Aurskog-Høland Bærum
Eidskog Eidsvoll
Enebakk Frogn
Gjerdrum  Grue
Halden

Hole

Hurdal Indre Østfold
Jevnaker Kongsberg
Kongsvinger Lillestrøm
Lunner Lørenskog
Marker Moss
Nannestad Nes
Nesodden Nittedal
Nord-Odal Nordre Follo
Rakkestad Rælingen
Råde Sarpsborg
Skiptvet Sør-Odal
Ullensaker Vestby
Våler Øvre Eiker
Ås

Følgende kommuner i Vestland fylke omfattes per 3. desember kl. 21.00 av de regionale tiltakene:

Alver Askøy
Austevoll Austrheim
Bergen Bjørnafjorden
Kvam Osterøy
Modalen Samnanger
Vaksdal Voss
ØygardenCovid-19-forskriftens opplisting av berørte kommuner (lovdata.no).

Informasjon om anbefalinger, påbud og forbud som gjelder i den enkelte kommune under korona finnes normalt sett på den enkelte kommunes nettside.

Nedenfor finnes en overordnet oversikt over gjeldende lokale forskrifter og vedtak forankret i smittevernloven § 4-1 basert på kunngjøringer på Lovdata. Oversikten vil oppdateres fortløpende, og vil søke å gi en uttømmende oversikt. Hyppige endringer kan medføre at det til tider vil foreligge avvik.

AGDER: 
Vennesla kommune, 01.12.2021 – 16.12.2021

VIKEN:
Halden kommune, 2.4.2020 – inntil videre 
Hemsedal kommune, 3.12.2021 – 9.12.2021
Hurdal kommune, 11.11.2020 – inntil videre 
Ullensaker kommune, 6.7.2021 – inntil videre 

VESTFOLD OG TELEMARK:
Fyresdal kommune, 1.4.2020 – inntil videre 

TRØNDELAG:
Levanger kommune, 19.8.2021 – inntil videre 
Trondheim kommune, 24.11.2021 – 7.12.2021

VESTLAND:
Askøy kommune, 22.11.2021 – 20.12.2021
Alver kommune, 22.11.2021 – 5.12.2021
Bergen kommune, 6.9.2021 – inntil videre (forskrift om unntak fra smittekarantene ved testing for personer over 18 år), 22.11.2021 – 20.12.2021 (forskrift om smitteverntiltak)
Bjørnafjorden kommune, 22.11.2021 – 20.12.2021 
Etne kommune, 4.12.2021 – 7.1.2021
Samnanger kommune, 20.8.2021 – inntil videre (forskrift om fritak for smittekarantene), 22.11.2021 – 20.12.2021 (forskrift om smitteverntiltak)
Vaksdal kommune, 22.11.2021 – 20.12.2021

ROGALAND:
Haugesund kommune, 4.12.2021 – 7.1.2021
Hå kommune, 31.8.2021 – inntil videre  
Randaberg kommune, 2.12.2021 – 7.1.2021
Sandnes kommune, 2.12.2021 – 7.1.2021
Sokndal kommune, 1.12.2021 – 8.12.2021 
Sola kommune, 2.12.2021 – 7.1.2021
Stavanger kommune, 2.12.2021 – 7.1.2021
Strand kommune, 2.12.2021 – 7.1.2021 
Time kommune, 31.8.2021 – inntil videre  
Vindafjord kommune, 4.12.2021 – 7.1.2021 

INNLANDET
Kongsvinger kommune, 29.10.2021 – 9.12.2021

TROMS OG FINNMARK
Tromsø kommune, 01.12.2021 – 14.12.2021

MØRE OG ROMSDAL
Giske kommune, 3.12.2021 – 10.12.2021
Surnadal kommune, 18.11.2021 – 1.12.2021
Sula kommune, 20.11.2021 – 3.12.2021
Ålesund kommune, 02.12.2021 – 01.02.2022