Innhold

Program for HMS-samlingene

Artikkel, HMS-kurs og opplæring

Dag 1:

09:30 Registrering og kaffe/te
09:40 Innføring i HMS
             Roller og ansvar innen HMS-arbeidet
             Rettigheter og plikter for arbeidsgiver, verneombud  og AMU-medlem
11:30  Lunsj
12:15   Regelverk og de juridisk rammene og bedriftene
             Systematisk HMS-arbeid
16:00  Slutt dag 1 

 
Dag 2:

08:30  Kaffe/te - velkommen til ny dag
08:35  Risikostyring og ulike metoder/verktøy
11:30   Lunsj
12:15   Sykefravær og IA-arbeid
             Psykososialt arbeidsmiljø
             Kulturbygging
16:00  Slutt dag 2

Det kan forekomme tidsavvik i løpet av kurset.