Innhold

Streik og konflikt

Hvem som kan streike, hva skjer når streiken inntreffer, hvordan søker man dispensasjon og andre vanskelige spørsmål ved konflikt.

 1. Streik og arbeid under konflikt: Dette må du vite

  Hvem kan streike, hva skjer når streiken inntreffer og hvordan søker man dispensasjon?

 2. Permittering grunnet streik

  Når kan bedriften permittere ansatte som ikke er omfattet av streiken?

 3. Streik i tariffoppgjør

  De fleste tariffrevisjoner løses med enighet mellom partene, ofte etter en tid med mekling. Men det er heller ikke uvanlig at en del overenskomster revideres uten bistand av riksmekler.

 1. Sympatistreik

  Sympatiaksjon er arbeidsstans, streik i egen bedrift og har som eneste formål å gi støtte til lovlig arbeidskamp i annen bedrift. Sympatiaksjon er således et unntak fra fredsplikten i tariffperioden.

 2. Politisk demonstrasjonsstreik

  Demonstrasjonsaksjoner faller utenfor arbeidstvistlovens definisjon av streik, og vil under gitte forutsetninger ikke være i strid med fredsplikten.

 3. Erstatning ved arbeidskonflikter

  Medlemsbedrifter i NHO som er tilsluttet tariffellesskapet, kan få erstatning i forbindelse med lovlige og ulovlige arbeidskonflikter. I dokumentet nedenfor finner du oversikt over hvilke retningslinjer som gjelder for utbetaling av erstatning. Dersom din bedrift står ovenfor en mulig konfliktsituasjon må du snarest mulig ta kontakt med din landsforening eller NHO for å få avklart bruken av retningslinjene i det konkrete tilfellet.

 4. Dispensasjon fra streik

  Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.