Innhold

Streik og konflikt

Hvem som kan streike, hva skjer når streiken inntreffer, hvordan søker man dispensasjon og andre vanskelige spørsmål ved konflikt.

Denne veilederen skal gi deg de nødvendige rådene for at din bedrift skal vite hvordan dere skal forholde dere ved en streik i forbindelse med lønnsoppgjør.

Streik og permittering ved lønnsoppgjør

 1. Streik og arbeid under konflikt: Dette må du vite

  Hvem kan streike, hva skjer når streiken inntreffer og hvordan søker man dispensasjon?

 2. Permittering grunnet streik

  Når kan bedriften permittere ansatte som ikke er omfattet av streiken?

 3. Streik i tariffoppgjør

  De fleste tariffrevisjoner løses med enighet mellom partene, ofte etter en tid med mekling. Men det er heller ikke uvanlig at en del overenskomster revideres uten bistand av riksmekler.

 4. Dispensasjon fra streik

  Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

Permitteringsvarsel

 • (Streik) Betinget permitteringsvarsel ved arbeidsstans i egen bedrift

  Dette varsel benyttes når bedriftens egne ansatte kan bli tatt ut i streik.

 • (Streik) Permitteringsvarsel ved arbeidsstans hos bedriftens kunder/leverandører

  Dette formularet benyttes når det er streik hos bedriftens kunder/leverandører og bedriften må gå til permittering

 • Protokollmal - drøftelser ved permittering grunnet streik i egen bedrift
 • (Streik) Individuelt permitteringsvarsel ved streik

  Dette permitteringsbrevet brukes i bedrifter som allerede har hengt opp et betinget permitteringsvarsel, og hvor 14 dagers fristen i det betingede varselet har gått ut.

 1. Sympatiaksjon

  Sympatistreik og sympatilockout er ulike former for arbeidskamp til støtte for andres arbeidskonflikt. En fellesbetegnelse på denne type arbeidskamp er sympatiaksjon. Sympatistreik er langt mer vanlig enn sympatilockout. Formålet med en sympatistreik er å gi støtte til lovlig arbeidskamp i en annen bedrift. Den konflikten sympatiaksjonen skal støtte omtales gjerne som "hovedkonflikten". Sympatiaksjon er et lovlig unntak fra hovedregelen om fredsplikt i tariffperioden.

 2. Politisk demonstrasjonsstreik

  Demonstrasjonsaksjoner faller utenfor arbeidstvistlovens definisjon av streik, og vil under gitte forutsetninger ikke være i strid med fredsplikten.

 3. Erstatning ved arbeidskonflikter

  Medlemsbedrifter i NHO som er tilsluttet tariffellesskapet, kan få erstatning i forbindelse med lovlige og ulovlige arbeidskonflikter. I dokumentet nedenfor finner du oversikt over hvilke retningslinjer som gjelder for utbetaling av erstatning. Dersom din bedrift står ovenfor en mulig konfliktsituasjon må du snarest mulig ta kontakt med din landsforening eller NHO for å få avklart bruken av retningslinjene i det konkrete tilfellet.

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions