Innhold

Streik og konflikt

Hvem som kan streike, hva skjer når streiken inntreffer, hvordan søker man dispensasjon og andre vanskelige spørsmål ved konflikt.

 1. Artikkel

  Dette må du vite om streik og arbeid under konflikt

  Hvem som kan streike, hva skjer når streiken inntreffer og hvordan søker man dispensasjon?

 2. Artikkel

  Streik i tariffoppgjør

  De fleste tariffrevisjoner løses med enighet mellom partene, ofte etter en tid med mekling. Men det er heller ikke uvanlig at en del overenskomster revideres uten bistand av riksmekler.

 3. Artikkel

  Dispensasjon fra streik

  Fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan unntaksvis og i helt spesielle tilfeller, gi grunnlag for hel eller delvis dispensasjon fra streik.

 1. Artikkel

  Permittering grunnet streik

  Når kan bedriften permittere ansatte som ikke er omfattet av streiken?

 2. Artikkel

  Politisk demonstrasjonsstreikstreik

  Demonstrasjonsaksjoner faller utenfor arbeidstvistlovens definisjon av streik, og vil under gitte forutsetninger ikke være i strid med fredsplikten.

 3. Artikkel

  Sympatistreik

  Sympatiaksjon er arbeidsstans, streik i egen bedrift og har som eneste formål å gi støtte til lovlig arbeidskamp i annen bedrift. Sympatiaksjon er således et unntak fra fredsplikten i tariffperioden.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema