Innhold

Streik og konflikt

Hvem som kan streike, hva skjer når streiken inntreffer, hvordan søker man dispensasjon og andre vanskelige spørsmål ved konflikt.

Artikkel

Dette må du vite om streik og arbeid under konflikt

Hvem som kan streike, hva skjer når streiken inntreffer og hvordan søker man dispensasjon?

Artikkel

Streik i tariffoppgjør

De fleste tariffrevisjoner løses med enighet mellom partene, ofte etter en tid med mekling. Men det er heller ikke uvanlig at en del overenskomster revideres uten bistand av riksmekler.

Artikkel

Dispensasjon fra streik

Fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan unntaksvis og i helt spesielle tilfeller, gi grunnlag for hel eller delvis dispensasjon fra streik.

Artikkel

Permittering grunnet streik

Når kan bedriften permittere ansatte som ikke er omfattet av streiken?

Artikkel

Politisk demonstrasjonsstreikstreik

Demonstrasjonsaksjoner faller utenfor arbeidstvistlovens definisjon av streik, og vil under gitte forutsetninger ikke være i strid med fredsplikten.

Artikkel

Sympatistreik

Sympatiaksjon er arbeidsstans, streik i egen bedrift og har som eneste formål å gi støtte til lovlig arbeidskamp i annen bedrift. Sympatiaksjon er således et unntak fra fredsplikten i tariffperioden.