Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Streik og konflikt

Hvem som kan streike, hva skjer når streiken inntreffer, hvordan søker man dispensasjon og andre vanskelige spørsmål ved konflikt.

Denne veilederen skal gi deg de nødvendige rådene for at din bedrift skal vite hvordan dere skal forholde dere ved en streik i forbindelse med lønnsoppgjør.

Permitteringsvarsel og drøftelsesprotokoll

 • (Streik) Protokollmal - drøftelser ved permittering grunnet streik i egen bedrift

  Denne malen kan brukes for å lage en drøftelsesprotokoll ved behov for permittering grunnet streik i egen bedrift. Se veiledning i dokumentet.

 • (Streik) Betinget permitteringsvarsel ved arbeidsstans i egen bedrift

  Dette varsel benyttes når bedriftens egne ansatte kan bli tatt ut i streik.

 • (Streik) Individuelt permitteringsvarsel ved streik

  Dette permitteringsbrevet brukes i bedrifter som allerede har hengt opp et betinget permitteringsvarsel, og hvor 14 dagers fristen i det betingede varselet har gått ut.

 • (Streik) Protokollmal - drøftelser ved permittering grunnet streik i annen bedrift

  Denne malen kan brukes for å lage en drøftelsesprotokoll ved behov for permittering grunnet streik i annen bedrift. Se veiledning i dokumentet.

 • (Streik) Permitteringsvarsel ved arbeidsstans hos bedriftens kunder/leverandører

  Dette formularet benyttes når det er streik hos bedriftens kunder/leverandører og bedriften må gå til permittering

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome
 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions