Innhold

 • Brann- og elsikkerhet

  Sjekklister brannforebygging og el-installasjon, eksplosjonsvern, krav til opplæring, brannrutiner.

 • Ulykker og kriser

  Håndtering av personskader, alvorlige hendelser, oppfølging av ansatte, sjekklister.

 • Beredskap og industrivern

  Hva er beredskap,beredskapsplaner, industrivern, samordning av beredskap.

 • Sikkerhet

  Sikkerhet og sikring, sikkerhetskultur, datasikkerhet, personellsikkerhet, råd ved reiser i utrygge områder.