Hopp til hovedinnhold
Logg inn
 • Tjenestepensjoner

  Tjenestepensjonsordninger er sparing som gjøres for å supplere den pensjonen man får fra det offentlige gjennom folketrygden. De fleste bedrifter er lovpålagt å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

 • Avtalefestet pensjon - AFP

  Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er en tilleggsytelse til folketrygdens alderspensjon. For å få rett til AFP må man være bundet av en tariffavtale der AFP inngår.

 • Slik fungerer folketrygdens alderspensjon

  Pensjonsreformen i Folketrygden i 2011 innførte nye regler for alderspensjon, med en gradvis innfasing av nytt regelverk.

 • Uførepensjon

  Uførepensjon fra en tjenestepensjon sikrer den ansatte økonomisk ved uførhet. Uførepensjon kommer i tillegg til uføretrygd fra folketrygden. Det er valgfritt for bedrifter i privat sektor å ha uførepensjon.

 • Ved hvilken alder stopper pensjonsopptjeningen?

  Hvor høyt opp i alder den ansatte har pensjonsopptjening avhenger av hvilken pensjonsordning bedriften har. Denne artikkelen gir en kort innføring i aldersgrensene for ulike pensjonsordninger.