Innhold

 • Tjenestepensjoner

  Tjenestepensjonsordninger er sparing som gjøres for å supplere den pensjonen man får fra det offentlige gjennom folketrygden. De fleste bedrifter er lovpålagt å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

 • Avtalefestet pensjon - AFP

  Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er en tilleggsytelse til folketrygdens alderspensjon. For å få rett til AFP må man være bundet av en tariffavtale der AFP inngår.

 • Slik fungerer folketrygdens alderspensjon

  Pensjonsreformen i Folketrygden i 2011 innførte nye regler for alderspensjon, med en gradvis innfasing av nytt regelverk.

 • Etterlattepensjon

  Etterlattepensjonsordningen gir pensjon til gjenlevende ektefelle, samboer eller barn, dersom arbeidstakeren går bort.

 • Uførepensjon

  Uførepensjon for private tjenestepensjonsordninger er regulert av tjenestepensjonsloven, og er i kraft fra 1. januar 2016. Det er gitt en frist til 31. desember 2016 for endring av eksisterende uførepensjonsordninger til å være tilpasset nytt regelverk.

 • Individuell pensjonssparing,  IPS

  Individuell pensjonssparing (IPS) er et nytt spareprodukt rettet mot privatpersoner.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: