Innhold

Personvern og GDPR

Innføring av ny personvernforordning fra 2018 (GDPR), innføring av kontrolltiltak og ansattes bruk av data, utstyr og sosiale medier er alle viktige områder som krever bevisst håndtering fra bedriften.

 1. Artikkel, Personvern og GDPR

  Hva er personvernforordningen (GDPR)?

  Har bedriften din krysset av 25. mai 2018 i kalenderen? Det er dagen for en helt ny lov om personopplysninger – den vil gjelde for din bedrift. Vi gir deg den informasjonen og verktøyene du trenger!

 2. Artikkel, Prosessveileder, Personvern og GDPR

  Personvernverktøy for NHOs medlemsbedrifter

  NHOs personvernverktøy gir din bedrift et godt grunnlag for å etterleve de nye reglene om personvern som trer i kraft fra 25. mai 2018.

 3. Artikkel, Spørsmål og svar, Personvern og GDPR

  Spørsmål og svar om personvernforordningen (GDPR)

  Spørsmål og svar om den nye personvernforordningen (GDPR).

 1. Artikkel

  Databehandleravtale

  En databehandler er en person eller virksomhet som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige bedriften. Personvernforordningen krever at det foreligger en avtale mellom partene. Her kan du laste ned vår mal for databehandleravtale.

 2. Artikkel, Personvern og GDPR

  Avtale som behandlingsgrunnlag

  Enhver behandling av personopplysninger krever at det foreligger et behandlingsgrunnlag. Et slikt grunnlag kan være at det er nødvendig for bedriften for å oppfylle en avtale med den registrerte.

 3. Artikkel, Personvern og GDPR

  Berettiget interesse som behandlingsgrunnlag

  Enhver behandling av personopplysninger krever at det foreligger et behandlingsgrunnlag. Et slikt grunnlag kan være at bedriften har en berettiget interesse i å behandle opplysningene.

 1. Artikkel

  Kontroll og overvåkning på arbeidsplassen

  Mens bedriften har et legitimt behov for å styre produksjonen og kontrollere ressursbruken eller uønsket eller ulovlige handlinger på arbeidsplassen, har ansatte krav på personvern og privatliv også på jobb. Gjennom arbeidsmiljø- og personvernlovgivningen er disse hensynene søkt avveid mot hverandre. Lovverket inneholder regler om innføring av kontrolltiltak, og om bruk av personopplysninger som blir samlet inn gjennom kontrolltiltakene. Dette regelverket bør alle ledere og arbeidsgivere kjenne til.

 2. Artikkel

  Hva slags datadisiplin har de ansatte i din bedrift?

  Her kan du laste ned NHOs forslag til instruks for datadisiplin. Den dekker bruk av datautstyr, nettverk og datasystemer - inkludert fjernpålogging og mobiltelefoner.

 3. Artikkel

  Sosiale medier på jobb

  Sosiale medier har skapt enorme muligheter i mange bedrifter. Kommunikasjon med ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere er endret for alltid. Samtidig reiser verktøyene flere vanskelige personvernspørsmål.

 4. Artikkel

  Kan en ansatt kreve å få vite hva en kollega tjener?

  Dersom en ansatt mener seg diskriminert, kan han eller hun ha rett til innsyn i andre ansattes lønnsnivå.