Innhold

Personvern og GDPR

Innføring av ny personvernforordning fra 2018 (GDPR), innføring av kontrolltiltak og ansattes bruk av data, utstyr og sosiale medier er alle viktige områder som krever bevisst håndtering fra bedriften.

Ofte stilt spørsmål: Hva er en personopplysning?

En personopplysning er en hvilken som helst opplysning som gjelder en privatperson som er identifisert eller som kan identifiseres.

Identifikasjon av en enkeltperson trenger ikke være navn. Det kan også være for eksempel fødselsnummer, IP-adresse eller fingeravtrykk.

Er opplysningene anonyme, dvs. at de ikke kan knyttes til en bestemt person, er det ikke snakk om personopplysninger.

Les mer

  1. Personvern: Tillitsvalgtes rett til innsyn i lønnsopplysninger i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger

    Hvert år gjennomfører de fleste norske bedrifter lønnsreguleringer. For bedrifter med tariffavtale skjer reguleringen ofte dels på grunnlag av sentrale lønnsforhandlinger, og dels på grunnlag av lokale lønnsforhandlinger. For bedrifter som ikke har tariffavtale, vil all lønnsregulering i prinsippet være lokal. Fra tid til annen krever de tillitsvalgte innsyn i de ansattes lønnsopplysninger i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene. Har bedriften rett og/eller plikt til å utlevere slike personopplysninger til de tillitsvalgte? Denne artikkelen gir deg svaret på dette.

  2. Korona og personvern på arbeidsplassen

    Koronapandemien berører alle deler av norsk samfunnsliv, herunder enhver arbeidsplass. Informasjonsbehovet er stort både hos arbeidsgiver og arbeidstakere. Når landet gradvis gjenåpnes, gir det en anvisning om at vi skal leve mer normalt med viruset, samtidig som vi fortsatt har en smittesituasjon. Det kan derfor fortsatt være grunnlag for kontrolltiltak, men dette må vurderes konkret. Personvernregelverket gjelder også i slike situasjoner.

Bedriftene skal informere de registrerte om hvordan de behandler personopplysningene deres, for eksempel hvilke personopplysninger de behandler, formålet med behandlingen og om de rettighetene de registrerte har. Les om kravene til personvernerklæring.

Sender bedriften din e-poster med markedsføring av varer eller tjenester? Slik markedsføring reguleres av markedsføringsloven, samtidig som man må ta hensyn til reglene om personvern.

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

  • On your computer, open Chrome.
  • Go to a webpage written in another language.
  • At the top, click Translate.
  • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema