Innhold

 1. Artikkel, Personvern

  Innføring av elektroniske styringsverktøy

  Mens bedriften har behov for å styre produksjonen og kontrollere ressursbruken, har ansatte krav på vern av sine personopplysninger. Denne veilederen tar sikte på å gi en oversikt over hvilke regler som regulerer bruk av elektroniske styringssystemer og kontrolltiltak.

 2. Artikkel

  Hva slags datadisiplin har de ansatte i din bedrift?

  Her kan du laste ned NHOs forslag til instruks for datadisiplin. Den dekker bruk av datautstyr, nettverk og datasystemer - inkludert fjernpålogging og mobiltelefoner.

 3. Artikkel, Personvern

  Lovlig håndtering av person-opplysninger i tre trinn

  Alle bedrifter er lovpålagt å håndtere kundelister, ansattopplysninger og andre personopplysninger på en sikker måte. Her finner du verktøyet du trenger for å følge loven.

 1. Artikkel

  Veileder om kontroll og overvåking i arbeidslivet

  Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet har i samarbeid med partene i arbeidslivet utarbeidet en ny veileder som omhandler de mest sentrale bestemmelsene om kontroll og overvåking i arbeidslivet.

 2. Artikkel

  Sosiale medier på jobb

  Sosiale medier har skapt enorme muligheter i mange bedrifter. Kommunikasjon med ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere er endret for alltid. Samtidig reiser verktøyene flere vanskelige personvernspørsmål.

 3. Artikkel

  Kan en ansatt kreve å få vite hva en kollega tjener?

  Dersom en ansatt mener seg diskriminert, kan han eller hun ha rett til innsyn i andre ansattes lønnsnivå.