Innhold

Personvern og GDPR

Innføring av ny personvernforordning fra 2018 (GDPR), innføring av kontrolltiltak og ansattes bruk av data, utstyr og sosiale medier er alle viktige områder som krever bevisst håndtering fra bedriften.

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Ofte stilt spørsmål: Hva er en personopplysning?

En personopplysning er en hvilken som helst opplysning som gjelder en privatperson som er identifisert eller som kan identifiseres.

Identifikasjon av en enkeltperson trenger ikke være navn. Det kan også være for eksempel fødselsnummer, IP-adresse eller fingeravtrykk.

Er opplysningene anonyme, dvs. at de ikke kan knyttes til en bestemt person, er det ikke snakk om personopplysninger.

Les mer

 1. Artikkel

  Personvern: Tillitsvalgtes rett til innsyn i lønnsopplysninger i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger

  Hvert år gjennomfører de fleste norske bedrifter lønnsreguleringer. For bedrifter med tariffavtale skjer reguleringen ofte dels på grunnlag av sentrale lønnsforhandlinger, og dels på grunnlag av lokale lønnsforhandlinger. For bedrifter som ikke har tariffavtale, vil all lønnsregulering i prinsippet være lokal. Fra tid til annen krever de tillitsvalgte innsyn i de ansattes lønnsopplysninger i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene. Har bedriften rett og/eller plikt til å utlevere slike personopplysninger til de tillitsvalgte? Denne artikkelen gir deg svaret på dette.

 2. Artikkel

  Kan arbeidsgiver teste ansatte uten symptomer for covid-19?

  Flere bedrifter ønsker å teste ansatte som har vært i "grønne" eller "gule" land for korona selv om de ikke har symptomer. Dette gjelder ansatte som ikke er pålagt karantene eller isolasjon. Bakgrunnen for ønske om testing er å forebygge smittespredning og verne om liv og helse.

 3. Korona: Registrering av besøkende og smittesporing

  For å forebygge smittespredning, kan bedriften bli bedt om å gi opplysninger til myndighetene om hvem som har vært i bedriftens lokaler. I noen tilfeller kan bedriften ha plikt til å ha slike opplysninger, i andre tilfeller kan det være en anbefaling fra myndighetene.

 4. Artikkel

  Korona og personvern på arbeidsplassen

  Koronapandemien berører alle deler av norsk samfunnsliv, herunder enhver arbeidsplass. Informasjonsbehovet er stort både hos arbeidsgiver og arbeidstakere. Selv om vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, gjelder personvernregelverket like fullt.

 5. Artikkel

  Arbeidstakers krav om innsyn i personopplysninger

  En ansatt har rett til innsyn i de personopplysninger som arbeidsgiver har registret om ham/henne, typisk opplysninger i personalmappe og lønnssystemer, men også i elektroniske spor, metadata, personprofiler mv. Hva har egentlig den ansatte krav på og hvordan skal bedriften håndtere et innsynskrav?

 6. Innsyn: Kan en ansatt kreve å få vite hva en kollega tjener?

  Dersom en ansatt mener seg diskriminert, kan han eller hun ha rett til innsyn i andre ansattes lønnsnivå.

 7. Hva er personvernforordningen (GDPR)?

  Det er mye snakk om personvern og GDPR for tiden, men hva betyr det egentlig og hva innebærer det for din bedrift? Vi gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger.

 8. Personvernverktøy for NHOs medlemsbedrifter

  NHOs personvernverktøy gir din bedrift et godt grunnlag for å etterleve kravene i personvernforordningen (GDPR) og den norske personopplysningsloven.

 9. Behandlingsgrunnlag for personopplysninger

  For å kunne behandle personopplysninger må man ha et juridisk grunnlag. Her kan du lese om de vanligste behandlingsgrunnlagene, både for alminnelige og sensitive personopplysninger, og for opplysninger som gjelder lovovertredelser.

 10. Databehandleravtale

  En databehandler er en person eller virksomhet som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige bedriften. Personvernforordningen krever at det foreligger en avtale mellom partene. Her kan du laste ned vår mal for databehandleravtale.

 11. Samtykke som behandlingsgrunnlag

  Du trenger behandlingsgrunnlag for å behandle enhver personopplysning. Et slikt behandlingsgrunnlag er samtykke, som den registrerte gir selv.

 12. Berettiget interesse som behandlingsgrunnlag

  Enhver behandling av personopplysninger krever at det foreligger et behandlingsgrunnlag. Et slikt grunnlag kan være at bedriften har en berettiget interesse i å behandle opplysningene.

 13. Avtale som behandlingsgrunnlag

  Enhver behandling av personopplysninger krever at det foreligger et behandlingsgrunnlag. Et slikt grunnlag kan være at det er nødvendig for bedriften for å oppfylle en avtale med den registrerte.

 14. Sensitive opplysninger og behandlingsgrunnlag

  Det er strenge regler om beskyttelse av sensitive opplysninger. En bedrift som skal behandle slike opplysninger må derfor grundig sikre seg at riktig behandlingsgrunnlag er på plass.

 15. Spørsmål og svar om personvernforordningen (GDPR)

  Spørsmål og svar om den nye personvernforordningen (GDPR).

Bedriftene skal informere de registrerte om hvordan de behandler personopplysningene deres, for eksempel hvilke personopplysninger de behandler, formålet med behandlingen og om de rettighetene de registrerte har. Les om kravene til personvernerklæring.

Sender bedriften din e-poster med markedsføring av varer eller tjenester? Slik markedsføring reguleres av markedsføringsloven, samtidig som man må ta hensyn til reglene om personvern.

 1. Kontrolltiltak og overvåkning på arbeidsplassen

  Bedriftene har ofte et legitimt behov for å styre produksjonen, kontrollere ressursbruken og kontrollere uønskede eller ulovlige handlinger på arbeidsplassen. Samtidig har de ansatte krav på personvern og privatliv også på jobb.

 2. Sosiale medier på jobb

  Sosiale medier har skapt enorme muligheter i mange bedrifter. Kommunikasjon med ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere er endret for alltid. Samtidig reiser verktøyene flere vanskelige personvernspørsmål.

 3. Hva slags datadisiplin har de ansatte i din bedrift?

  Her kan du laste ned NHOs forslag til instruks for datadisiplin. Den dekker bruk av datautstyr, nettverk og datasystemer - inkludert fjernpålogging og mobiltelefoner.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema