Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Skipsarbeidsloven, skipssikkerhetsloven og arbeidsmiljøloven

Arbeidsforhold til sjøs reguleres av skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven med forskrifter, i tillegg til arbeidsavtale og eventuelle tariffavtaler. Hovedtrekkene i skipsarbeidsloven og arbeidsmiljøloven er de samme. I mange tilfeller er reglene like, selv om bestemmelsene ikke er skrevet på samme måte i de to lovene. Det betyr at praksis og lovforarbeider til arbeidsmiljøloven kan være relevant for forståelsen av enkeltbestemmelser i skipsarbeidsloven. Mange av Arbinns veiledere til arbeidsmiljøloven er derfor relevante for arbeidsforhold til sjøs.

Noen av de viktigste forskjellene:

  • Sykdom: Arbeidsgiver pålegges i utgangspunktet lønnsplikt i 12 måneder ved sykdom, ikke kun i en arbeidsgiverperiode tilsvarende 16 kalenderdager.
  • Oppsigelse: Arbeidstaker som er sagt opp har ikke rett til å stå i stillingen til saken er avgjort. Dette må arbeidstaker eventuelt få dom for.
  • Arbeidstid: Arbeidstidsbestemmelsene til sjøs er noe mer fleksible enn reglene på land. Arbeidstidsbestemmelser framgår av skipssikkerhetsloven, ikke skipsarbeidsloven.
  • Overtid: Betaling for overtid er ikke lovregulert, men utelukkende regulert av eventuelle tariffavtaler.

Veileder

Maler