Hopp til hovedinnhold
Logg inn
 • Lønn

  Lønnsstatistikk, lønnssystem og lønnspolitikk. Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. Få oversikt over måter å løse dette på.

 • Tariff

  Finn tariffavtaler, lær om tariffoppgjøret, særavtaler, vilkår for å kreve tariffavtale, systemet for tariffavtaler, frontfagsmodellen og allmengjøring av tariffavtaler.

 • Lokale lønnsforhandlinger

  Hva er lokale forhandlinger, sjekkliste, veileder og 10 gode råd ved lønnsforhandlinger

 • Tvistebehandling

  Hvordan skrive protokoll, lokal uenighet og tvistemøter, arbeidsretten, tvistenemden LO - NHO

 • Samarbeidsutvalg i bedrifter

  Avtalefestede samarbeidsorganer i bedrifter, europeisk samarbeidsutvalg

 • Gangen i et tariffoppgjør

  Hvert andre år (partallsår) gjennomføres hovedoppgjør der NHOs tariffavtaler revideres. Denne veilederen skal gjennomgå hva som skjer i denne prosessen. Du vil få svar på hvordan et hovedoppgjør starter, hva partene gjør for å komme frem til en løsning og hvilke steg som må gjennomføres for at en fagforening skal kunne iverksette en lovlig arbeidskamp, som f.eks. streik.