Innhold

 • Lønn

  Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. På disse sidene får du en oversikt over forskjellige måter å løse dette på.

 • Tariff

  Hovedoppgjør, frontfagsmodellen, glidning og overheng. Tariffområdet har et stammespråk det kan være vanskelig å få kontroll på. På disse sidene får du en oversikt over området.

 • Lokale lønnsforhandlinger

  Hva er lokale forhandlinger, sjekkliste, veileder og 10 gode råd ved lønnsforhandlinger

 • Tvistebehandling

  Hvordan skrive protokoll, lokal uenighet og tvistemøter, arbeidsretten, tvistenemden LO - NHO

 • Samarbeidsutvalg i bedrifter

  Avtalefestede samarbeidsorganer i bedrifter, europeisk samarbeidsutvalg