Innhold

 • Lønn

  Lønnsstatistikk, lønnssystem og lønnspolitikk. Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. Få oversikt over måter å løse dette på.

 • Tariff

  Finn tariffavtaler, lær om tariffoppgjøret, vilkår for å kreve tariffavtale, systemet for tariffavtaler, frontfagsmodellen og allmengjøring av tariffavtaler.

 • Lokale lønnsforhandlinger

  Hva er lokale forhandlinger, sjekkliste, veileder og 10 gode råd ved lønnsforhandlinger

 • Tvistebehandling

  Hvordan skrive protokoll, lokal uenighet og tvistemøter, arbeidsretten, tvistenemden LO - NHO

 • Samarbeidsutvalg i bedrifter

  Avtalefestede samarbeidsorganer i bedrifter, europeisk samarbeidsutvalg