Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Oppsigelse og avskjed

Her finner du alt du trenger å vite når du vurderer å si opp en ansatt, inkludert:

  • Hvordan du følger opp den ansatte
  • Ofte stilte spørsmål og svar
  • Maler og dokumenter
Figur av to personer som sitter og snakker.

Oppsigelse og avskjed

Hvordan går du frem når et arbeidsforhold ikke fungerer? Her finner du en oversikt over reglene du må følge når du vurderer å si opp en ansatt, og råd til hvordan du går frem.

Oppsigelse eller nedbemanning?

Det kan være ulike grunnlag for å si opp en ansatt. Hvis bakgrunnen for at du vurderer en oppsigelse handler om virksomhetens forhold, skal du vurdere å sette i gang en nedbemanningsprosess. Det vi beskriver her, er aktuelt når du vurderer oppsigelse på grunn av forhold hos den ansatte.

Oppfølging

Før du kan si opp en ansatt, må du følge vedkommende opp. I noen tilfeller kan det være aktuelt å gi en advarsel.

Du skal alltid følge opp arbeidstaker med et mål om å få arbeidsforholdet til å fungere. Pass på å dokumentere at oppfølgingen har funnet sted. Dette er viktig dersom du senere vil si opp arbeidstaker.

For å unngå konflikt etter en oppsigelse, er det nettopp viktig å ha gjennomført en god og grundig prosess i forkant. Vi gir deg informasjon om hvordan du bør gjennomføre en personaloppfølgingsprosess, som kan føre til en mulig oppsigelse, skritt for skritt.

Stoppunkter

Det er flere formelle krav til en oppsigelsesprosess. Gjør deg kjent med disse.

Saklig grunnlag

For å si opp en ansatt må du ha saklig grunnlag.

Eksempel: Manglende arbeidsprestasjoner over tid kan være et saklig grunnlag.

Terskelen for å gå til oppsigelse er høy. For å kunne gå til oppsigelse må du derfor kunne bevise at disse fire punktene er oppfylt: 

  1. arbeidstakers arbeidsprestasjoner ligger markant under det du som arbeidsgiver med rimelighet kan forvente
  2. arbeidstaker var kjent med dine forventninger/krav til arbeidet, herunder at arbeidstaker har fått nok opplæring og oppfølging
  3. du har vært tydelig på hvilke endringer du forventer og gitt den ansatte tid til å forbedre seg
  4. arbeidstaker har forstått at det ville kunne få konsekvenser for arbeidsforhold dersom arbeidsprestasjonene ikke ble forbedret i tråd med dette.

Krav til oppsigelsesprosessen

Loven stiller videre krav til hva du må gjøre før du sier opp noen, og til hvordan du sier opp en ansatt.

På bakgrunn av disse punktene har vi utarbeidet et forslag til oppfølgingsprosess. Dette er ment som et eksempel på hvordan du kan håndtere slike saker. Husk at ingen saker er like, og at du må vurdere alle saker individuelt. Ta kontakt med din landsforening for råd i saken din.