Innhold

 • Maler og dokumenter

  Last ned skjemaer, maler og dokumenter til bruk i oppfølging av sykefravær.

 • Oppfølging av sykefravær

  Egenmelding, sykemelding, oppfølgingsplan, dialogmøter, brev til lege, innkalling, sjekkliste, rapporter, rettigheter, digital sykmelding, maler.

 • Sykepenger

  Brevmaler for å bestride krav om sykepenger, lovkrav, arbeidsgivers rettigheter, spørsmål og svar.

 • Inkluderende arbeidsliv

  IA-avtalen, Vi inkluderer, inkluderingsdugnad, forebyggende arbeidsmiljø.

 • Alt om digital sykmelding

  Alt du lurer på om digital sykmelding, digital oppfølgingsplan og søknad om sykepenger.

 • Sykefraværsstatistikk

  Sykefraværstall for NHO-bedrifter, statistikk fra NAV, hvor mye koster fravær.