Innhold

 • Personalpolitikk

  Hvordan legge til rette for arbeid i forskjellige livsfaser, planlegg og styre kompetanse-behov og -utvikling. Spørsmål og svar, eksempler, veiledere.

 • Hjemmekontor, fjernarbeid og fleksibel arbeidsplass

  De siste årene har mange gjort seg erfaringer med bruk av hjemmekontor, digitale løsninger og endrede måter å jobbe sammen på. Hybride arbeidsformer og nye måter å organisere arbeidet på vurderes av mange.  Vi har her samlet nyttig informasjon om valg av arbeidssted, bruk av hjemmekontor og relaterte problemstillinger.

 • Arbeidsmiljø og ledelse

  Veiledere og verktøy for ledelse og utvikling av arbeidsmiljø.

 • Oppfølging av medarbeidere

  Maler og tips for medarbeidersamtaler, veiledere for medarbeiderundersøkelser, spørsmål og svar.

 • Medarbeiderundesøkelser

  Veileder om gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, og digitale verktøy for medarbeiderundersøkelser fra våre samarbeidspartnere.