Innhold

Hvorfor er det plutselig så mye snakk om personvern?

Spørsmål og svar, Personvern og GDPR

Grunnen er at EU vedtok nye regler om personvern i 2016. De vil gjelde fra mai 2018 i hele EØS-området, herunder Norge. Men selv om det er mye snakk om det nye regelsettet, er det mange av reglene som har eksistert lenge.

EU har hatt regler om personvern i mer enn 20 år. I Norge har vi hatt loven om personopplysninger siden 2001. Den første loven kom i 1978, og Datatilsynet ble etablert i 1980.

Man ligger godt an til å tilpasse seg de nye reglene hvis man følger de reglene som gjelder i dag. Datatilsynet har laget en oversikt over det som er nytt i de reglene som kommer.

Men mye tyder på at mange bedrifter ikke kjenner dagens regler godt nok. Da øker selvsagt risikoen for dem for å bryte både gjeldende og nye regler.