Innhold

Hvorfor er det plutselig så mye snakk om personvern?

Grunnen er at EU vedtok nye regler om personvern i 2016. De vil gjelde fra mai 2018 i hele EØS-området, herunder Norge. Men selv om det er mye snakk om det nye regelsettet, er det mange av reglene som har eksistert lenge. I Norge blir reglene en del av ny Lov om personvern, som gjelder fra 20. juli 2018.

EU har hatt regler om personvern i mer enn 20 år. I Norge har vi hatt loven om personopplysninger siden 2001. Den første loven kom i 1978, og Datatilsynet ble etablert i 1980.

Man ligger godt an til å tilpasse seg de nye reglene hvis man følger de reglene som har  vært en stund. Datatilsynet har laget en oversikt over det som er nytt i de  nye reglene  fra 20. juli 2018.