Innhold

Cyberforsikring

Mann foran PC

Cyberforsikringen gir deg beredskap til alle døgnets tider. Forsikringen dekker økonomisk tap ved tidsavbrudd i inntil 120 dager.

NHO Forsikring: Mer enn 55 prosent av alle norske bedrifter har vært utsatt for et cyberangrep. Cyberforsikringen forsikrer din bedrift mot konsekvenser av angrep og utpressing, og beskytter data som er lagret i skyen.

Cyberangrep kan bli dyrt for små og mellomstore bedrifter. Ransomware, malware, DDoS-angrep og hacking av sensitive kundedata kan føre til både driftsbrudd, tap av omdømme og fall i inntekt.

I dagens digitale verden er det ikke bare bedrifter med store databaser og systemer som er utsatt. Hvis din bedrift er avhengig av kundekontakt over nett, telefon eller e-post, er faren for å bli utsatt for et cyberangrep til stede. Det er ingen forskjell på om du er et tømrerfirma eller designbyrå, mister du kontrollen over dine data, trenger du god og rask beredskap for å komme tilbake til vanlig drift.

Cyberforsikring med beredskap 24/7

NHO Forsikring tilbyr en av bransjens beste cyberforsikringer, og har beredskap til alle døgnets tider. Forsikringen dekker økonomisk tap ved tidsavbrudd i inntil 120 dager, og er tilpasset bedrifter som bruker datamaskiner til daglig, har kundedata lagret, eller som bruker e-post til kundekommunikasjon.

I tillegg får du bistand ved eventuelle erstatningskrav, hjelp til å dekke utgifter for å avverge trusler ved utpressing, og beskyttelse av data i skyen.

Forsikringen dekker også kostnader til medierådgiving, for å ivareta bedriftens omdømme. Dette kommer til nytte hvis et cyberangrep stjeler sensitiv informasjon fra bedriftens servere og sprer den videre.

Krav til å tegne cyberforsikring

Gode rutiner rundt cybersikkerhet er ikke bare viktig, men også et krav for at din bedrift skal kunne tegne cyberforsikring med NHO Forsikring:

Rutiner for sikkerhetskopiering
Bedriften må ta sikkerhetskopieringer minst hver femte dag. 

Kryptering av bedriftens mobile enheter
Mobile enheter som telefoner, bærbare PCer, lesebrett og lignende skal være kryptert.

Sørge for å ta imot betaling på riktig måte
Bedriften må håndtere kredittkortopplysninger i tråd med PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard). 

Få tilbud på NHO Forsikring

NHO Forsikring har hyggelige kunderådgivere parat til å motta din henvendelse. Ta kontakt på telefon 23 08 85 30, eller send epost til post@nhoforsikring.no.


Les mer