Innhold

Bilforsikring og motorforsikring

Artikkel

Hvit lastebil.

Forsikre dine firmabiler, lastebiler og arbeids- og anleggsmaskiner.

Motorvognforsikring

Gjennom NHO Forsikring beregnes det ikke bonustap ved skade.

 • Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler. Den dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på egen bil.
 • Delkasko er en firmabilforsikring som gir deg litt bedre dekning enn en ansvarsforsikring. Den dekker skader på bilen ved brann, tyveri, skade på glassruter og redning/veihjelp.
 • Kasko er en forsikring som dekker skader på egen firmabil. Kasko dekker skader ved utforkjøring, hærverk og kollisjon. I tillegg dekker den skader på bilen ved brann, tyveri, skade på bilruter og redning/veihjelp.

NHO Forsikring tilbyr forsikring for alle type kjøretøy, som for eksempel:

 • Næringsbil u/3500 kg
 • Næringsbil o/3500 kg
 • Lastebil
 • Vogntog
 • Tilhengere
Arbeids- og anleggsmaskiner

I tillegg til ansvar, delkasko og kasko, kan vi på arbeidsmaskiner også tilby maskinskade.

Maskinskade dekker plutselige og uforutsette skader på maskinens motor, girkasse og differensialer.

NHO Forsikring tilbyr forsikring for alle type arbeidsmaskiner, som for eksempel:

 • Truck
 • Traktor
 • Gravemaskin
 • Lift
 • Hjullaster
 • Aggregat

Få tilbud på NHO Forsikring

NHO Forsikring har hyggelige kunderådgivere parat til å motta din henvendelse. Ta kontakt på telefon 23 08 85 30, eller send NHO Forsikring til 2007.

Se andre forsikringer NHO Forsikring tilbyr din bedrift