Innhold

Gjelder det noen formkrav til avtalen som må inngås med arbeidstakeren for kundeklausuler?

En kundeklausul må inngås skriftlig for å være gyldig, se Arbeidsmiljølovens § 14 A-4 (3). Skriftlighetskravet er et absolutt gyldighetsvilkår, og innebærer at kundeklausulen faller bort dersom vilkåret ikke er oppfylt.

I motsetning til kompensasjonsplikten som gjelder for konkurranseklausuler er ikke arbeidsgiver forpliktet til å betale arbeidstakeren en kompensasjon for å gjøre en kundeklausul gjeldende.  Slik kompensasjon kan imidlertid avtales mellom partene.