Innhold

Konkurranseklausuler

Reglene om konkurranseklausuler i arbeidsmiljøloven er laget for å sikre arbeidstakere minimumsrettigheter. Samtidig kan arbeidsgiver fortsatt verne om egne interesser, dersom virksomhetens særlige behov nødvendiggjør det.

Slik kan du avtale konkurranseklausuler

Noen ganger ønsker man å begrense medarbeiderens adgang til å begynne hos en konkurrent. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold kan inngås i forbindelse med ansettelsen, under arbeidsforholdet og i forbindelse med arbeidsforholdets opphør.

Hvordan skal en konkurranseklausul kompenseres?

Dersom det gjøres gjeldende en konkurranseklausul, har arbeidstaker krav på en økonomisk kompensasjon. Kunde- og rekrutteringsklausuler gir derimot ikke noe slikt krav, med mindre det er avtalt mellom partene.

Dokumenter

  • Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler

    Dette avtaleutkastet gjelder konkurranseklausuler. Husk også å lese om konkurranseklausuler, kundeklausuler og arbeidstaker som begynner i konkurrerende virksomhet her på Arbinn. Dokumentet inneholder både et utkast og en veileder.

  • Lærlingeklausuler ved offentlige anskaffelser

    Visse anbudsrunder har bruk av lærlinger som et krav fra det offentlige. NHO har utviklet en ABC for disse anbudsrundene. Last den ned nedenfor.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt