Innhold

Hva regnes som en kundeklausul etter Arbeidsmiljølovens § 14 A-4?

En kundeklausul regnes som en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.