Innhold

Kan man forhindre en arbeidstaker å inngå avtaler med kunder som tar kontakt på eget initiativ?

I forarbeidene til Arbeidsmiljøloven er det gitt tydelig uttrykk for at det ikke er adgang til å inngå klausuler som begrenser tidligere arbeidstakeres mulighet til å inngå avtaler med kunder som selv tar kontakt med en tidligere arbeidsgiver etter arbeidsforholdets opphør. Dette fremkommer imidlertid ikke av lovteksten. Det er ikke et klart svar, men forarbeidsuttalelsen og hensynet til arbeidstakeren og kundene tilsier også at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstakeren en slik begrensing.

En kundeklausul kan heller ikke begrense arbeidstakers adgang til å ta ansettelse hos arbeidsgivers kunder.