Innhold

Hva er en rekrutteringsklausul?

Rekutteringsklausuler kan avtales i to former:

De kan avtales mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker for å hindre at arbeidstakeren medvirker til at andre arbeidstakere avslutter sitt arbeidsforhold hos arbeidsgiveren.

De kan avtales mellom to virksomheter for å hindre at de ansetter eller forsøker å ansette hverandres arbeidstakere.