Innhold

Hva er konsekvensen av at redegjørelse for konkurranseklausulen gis?

Redegjørelsen er bindende for arbeidsgiver i tre måneder fra den er avgitt. Ved oppsigelse er redegjørelsen uansett bindende ut oppsigelsestiden. Det vil si at arbeidsgiver ikke kan si opp konkurranseklausulen i denne perioden.

Dersom arbeidstakeren i denne perioden selv avslutter ansettelsesforholdet og arbeidsgiveren i redegjørelsen har angitt at konkurranseklausulen vil gjøres gjeldende, er arbeidsgiveren forpliktet til å betale den avtalte kompensasjonen til arbeidstakeren.

Dersom arbeidsgiveren i redegjørelsen har angitt at konkurranseklausulen ikke vil gjøres gjeldende og arbeidstakeren i denne perioden selv avslutter ansettelsesforholdet (uten at dette skyldes forhold på arbeidsgivers side), kan ikke konkurranseklausulen gjøres gjeldende overfor arbeidstakeren i ettertid.