Innhold

Hva er personvernforordningen?

Spørsmål og svar, Personvern og GDPR

Personvernforordningen (EU General Data Protection Regulation eller "GDPR") er et regelsett fastsatt av EU i april 2016. Dette regelsettet bestemmer kort sagt hvordan det offentlige og bedrifter kan og skal behandle opplysninger om enkeltpersoner. Det gir også enkeltpersoner rettigheter direkte overfor det offentlige og bedrifter, når det gjelder opplysninger som er samlet inn om dem.

Reglene skal gjelde i hele EØS-området, det vil si de 28 medlemslandene i EU samt EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Forordningen vil gjelde i hele EU fra 25. mai 2018. Sannsynligvis gjelder reglene også i Norge fra den datoen, etter at Stortinget har behandlet saken. At reglene kommer i Norge på et eller annet tidspunkt er uansett helt sikkert.