Innhold

Hva er sensitive personopplysninger?

Her er det snakk om det vi kanskje tenker på som typisk private opplysninger. Dette kalles gjerne "sensitive" eller "særlige kategorier" av personopplysninger.

Eksempler på slike opplysninger er en persons rasemessige eller etniske bakgrunn, politiske oppfatning, religion, filosofiske overbevisning eller medlemskap i fagforening. Også helseforhold (som allergier, sykefravær, legebesøk og graviditet) og seksuelle forhold og orientering vil være sensitive opplysninger. Det samme gjelder genetiske og biometriske opplysninger, når formålet med dem er å identifisere en person.

For slike sensitive personopplysninger vil det gjelde særlige regler.