Innhold

Hva er sensitive eller følsomme personopplysninger?

Spørsmål og svar, Personvern og GDPR

Her er det snakk om det vi kanskje tenker på som typisk private opplysninger.

Eksempler på slike opplysninger er en persons rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk oppfatning eller medlemskap i fagforening. Også helseforhold (som allergier, sykefravær, legebesøk og graviditet) og seksuelle forhold og orientering vil være sensitive opplysninger. Det samme gjelder genetiske og biometriske opplysninger, når formålet med dem er å identifisere en person.

For slike sensitive eller følsomme personopplysninger vil det gjelde særlige regler.