Innhold

Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i Europa.

Støy virker inn på flere ting enn hørselen, og kan være helsefarlig selv når den ikke medfører hørselstap. Støy øker også risikoen for ulykker.

Langvarig skadelig støy kan bl.a.:

Redusere hørselen gradvis. (Det første symptomet er som regel at evnen til å høre høyfrekvente toner blir svekket)

Hørselstap forårsaket av støy er uhelbredelig.

Impulslyd kan gjøre umiddelbar og uopprettelig skade på hørselen, både i form av hørselstap og kronisk øresus (tinnitus).