Innhold

Ofte tenker man på risiko som mulig tap man kan bli utsatt for i fremtiden. En annen definisjon er den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier.