Innhold

Det finnes mange definisjoner av risiko. Ofte tenker man på risiko som mulig tap som man blir utsatt for i framtiden, men som man ikke vet om vil inntreffe eller ikke.

For å redusere sannsynligheten for slike uforutsette tap, er det viktig å ha kontroll på egen risiko. Det innebærer risikoanalyser og risikostyring.  

En annen definisjon er den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier.