Innhold

Verktøy for sikker gjenåpning

Coor har i samarbeid med NHO utviklet et verktøy som kan støtte bedriften i sin planlegging og drift av gjenåpning av kontorarbeidsplassen.

Verktøyet gir blant annet oversikt over smitteverntiltak, opplæringstiltak og andre viktige momenter som må vurderes ved gjenåpning og kontunuerlig som følge av endinger i myndighetenes retningslinjer. Det passer for virksomheter som ønsker oversikt over sine vurderinger og tiltak knyttet til gjenåpning av kontoret, og som ønsker et dynamisk verktøy tilpasset de endringer som kan komme.

Har du kommentarer eller oppdager feil og mangler, send oss gjerne en epost eller ta kontakt via chat til høyre i skjermbildet.

Verktøyet er i excell, og kan tilpasses etter bedriftens behov og ønsker. NB: Myndighetenes råd og anbefalinger endres og tilpasses den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen i samfunnet. Dette verktøyet vil bli oppdatert og endret i samsvar med myndighetenes anbefalinger. Etter nedlasting er virksomheten selv ansvarlig for å følge med på eventuelle oppdateringer og endringer. Disse vil i stor grad fremkomme i aktuelle veiledere og artikler her på Arbinn. Oppdatert 14. august 2020, se Endringslogg for oversikt over hva som er endret.