Innhold

Hva skal en redegjørelse om kundeklausuler inneholde?

Redegjørelsen skal inneholde en angivelse av om og for i hvilken grad klausulen vil bli gjort gjeldende.

Arbeidsgiver må angi i redegjørelsen hvilke kunder som omfattes av klausulen. Det kreves derfor at de aktuelle kundene identifiseres på en slik måte at det klart fremgår hvilke kunder som er omfattet av klausulen. Det er altså ikke tilstrekkelig med f.eks. en generell henvisning til en ubestemt gruppe kunder eller til enhver kunde som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for.

Det skal også fremkomme hvor lenge kundeklausulen vil gjøres gjeldende.