Innhold

Kan arbeidsgiver inngå avtale med arbeidstakeren om en rekrutteringsklausul?

Ja. Rekrutteringsklausuler mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver er ikke regulert i Arbeidsmiljølovens kapittel 14 A, og arbeidsgiver kan dermed inngå avtale om rekrutteringsklausuler med arbeidstakerne.

Arbeidsmiljølovens § 14 A-6 forbyr kun inngåelse av rekrutteringsklausuler mellom virksomheter.

En klausul hvor arbeidsgiveren pålegger en arbeidstaker en rekrutteringsklausul vil dermed måtte vurderes etter de alminnelige reglene i avtaleretten, spesielt Avtalelovens § 36.