Innhold

I hvilke tilfeller kan man inngå en rekrutteringsklausul med en annen virksomhet?

  1. Det fremkommer av Arbeidsmiljølovens § 14 A-6 at hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan inngå en rekrutteringsklausul med en annen virksomhet.

En rekrutteringsklausul kan imidlertid inngås mellom virksomheter fra det tidspunktet reelle forhandlinger om virksomhetsoverdragelse innledes og ved faktisk virksomhetsoverdragelse. Forhandlinger vil typisk være reelle fra det tidspunkt virksomhetene gir hverandre innsyn i dokumenter og opplysninger som utenforstående normalt ikke har tilgang til. Det gjelder ikke noen plikt for arbeidsgiver til å informere arbeidstakere som omfattes av rekrutteringsklausuler som inngås ved forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. Den maksimale lengden på klausulen vil da være seks måneder enten fra forhandlingene er avsluttet dersom disse ikke fører frem, eller fra tidspunktet fra virksomhetsoverdragelsen.

Dersom en slik rekrutteringsklausul skal gjøres gjeldende ved virksomhetsoverdragelse er det imidlertid et krav om at alle arbeidstakere som er berørt av klausulen informeres skriftlig av arbeidsgiveren.