Innhold

Gjelder det noen formkrav til avtalen som må inngås med arbeidstakeren for konkurranseklausuler?

Spørsmål og svar, Ansettelser og rekruttering

En konkurranseklausul må inngås skriftlig for å være gyldig, jf. Arbeidsmiljølovens § 14 A-1 (3). Skriftlighetskravet er et absolutt gyldighetsvilkår, og innebærer at konkurranseklausulen faller bort dersom vilkåret ikke er oppfylt.

I tillegg kreves det at arbeidsgiver betaler arbeidstakeren en kompensasjon tilsvarende lovens minimumskrav, se mer om kompensasjonspliktens innhold nedenfor. En konkurranseklausul kan heller ikke avtales for mer enn ett år etter arbeidsforholdets opphør, se mer om konkurranseklausulens lengde nedenfor.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: