Innhold

Gjelder det noen formkrav til avtalen som må inngås med arbeidstakeren for konkurranseklausuler?

En konkurranseklausul må inngås skriftlig for å være gyldig, se Arbeidsmiljølovens § 14 A-1 (3). Skriftlighetskravet er et absolutt gyldighetsvilkår, og innebærer at konkurranseklausulen faller bort dersom vilkåret ikke er oppfylt.

I tillegg kreves det at arbeidsgiver betaler arbeidstakeren en kompensasjon tilsvarende lovens minimumskrav, se mer om kompensasjonspliktens innhold nedenfor. En konkurranseklausul kan heller ikke avtales for mer enn ett år etter arbeidsforholdets opphør, se mer om konkurranseklausulens lengde nedenfor.