Innhold

Hva regnes som en konkurranseklausul etter loven?

Spørsmål og svar, Ansettelser og rekruttering

En konkurranseklausul regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker etter at arbeidsforholdet er avsluttet. I den tiden arbeidsforholdet består vil det være arbeidstakers lojalitetsplikt som beskytter arbeidsgiver mot de handlinger en konkurranseklausul skal regulere.

En konkurranseklausul er i Arbeidsmiljølovens § 14 A-1 (1) definert som en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre i stilling hos en annen arbeidsgiver, eller som begrenser arbeidstakers adgang til å starte, drive eller delta i en annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Bestemmelsen i § 14 A-1 (1) omfatter både tilknytning til ny arbeidsgiver i form av et annet arbeidsforhold, men også andre former for tilknytning, slik som etablering av egen virksomhet eller å inneha roller i eller ta engasjement for annen virksomhet i form av styreverv, konsulentoppdrag el.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: