Innhold

Hva regnes som en konkurranseklausul etter loven?

En konkurranseklausul regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker etter at arbeidsforholdet er avsluttet. I den tiden arbeidsforholdet består vil det være arbeidstakers lojalitetsplikt som beskytter arbeidsgiver mot de handlinger en konkurranseklausul skal regulere.

En konkurranseklausul er i Arbeidsmiljølovens § 14 A-1 (1) definert som en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre i stilling hos en annen arbeidsgiver, eller som begrenser arbeidstakers adgang til å starte, drive eller delta i en annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Bestemmelsen i § 14 A-1 (1) omfatter både tilknytning til ny arbeidsgiver i form av et annet arbeidsforhold, men også andre former for tilknytning, slik som etablering av egen virksomhet eller å inneha roller i eller ta engasjement for annen virksomhet i form av styreverv, konsulentoppdrag el.