Innhold

Hva skal en redegjørelse om konkurranseklausuler inneholde?

En redegjørelse fra arbeidsgiver skal være skriftlig, og den skal inneholde opplysninger om hvorvidt en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende og i så fall hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende. Der en konkurranseklausul blir gjort gjeldende, skal arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse fremgå av redegjørelsen, se Arbeidsmiljølovens § 14 A-2 (1).

En skriftlig redegjørelse burde inneholde:

  • Hva det er ved arbeidstakers stilling eller arbeidsoppgaver som danner grunnlaget for konkurranseklausulen.
  • Hvilke forretningsområder klausulen gjelder for
  • Hvilke typer virksomheter klausulen gjelder for
  • Hvilket geografisk område klausulen gjelder for
  • Øvrige forhold av betydning for hvorfor klausulen håndheves

Arbeidsgiver kan på redegjørelsestidspunktet også velge å unnlate å gjøre klausulen gjeldende, jf. her Arbeidsmiljølovens § 14 A-1 (5). I så fall bortfaller ikke klausulen, men arbeidsgiver kan heller ikke gjøre den gjeldende innenfor bindingstiden på tre måneder.