Innhold

Hva skal en redegjørelse om konkurranseklausuler inneholde?

Spørsmål og svar, Ansettelser og rekruttering

En redegjørelse fra arbeidsgiver skal være skriftlig, og den skal inneholde opplysninger om hvorvidt en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende og i så fall hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende. Der en konkurranseklausul blir gjort gjeldende, skal arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse fremgå av redegjørelsen, jf. Arbeidsmiljølovens § 14 A-2 (1).

En skriftlig redegjørelse burde inneholde:

  • Hva det er ved arbeidstakers stilling eller arbeidsoppgaver som danner grunnlaget for konkurranseklausulen.
  • Hvilke forretningsområder klausulen gjelder for
  • Hvilke typer virksomheter klausulen gjelder for
  • Hvilket geografisk område klausulen gjelder for
  • Øvrige forhold av betydning for hvorfor klausulen håndheves

Arbeidsgiver kan på redegjørelsestidspunktet også velge å unnlate å gjøre klausulen gjeldende, jf. her Arbeidsmiljølovens § 14 A-1 (5). I så fall bortfaller ikke klausulen, men arbeidsgiver kan heller ikke gjøre den gjeldende innenfor bindingstiden på tre måneder.