Innhold

Veiviser for inkludering

En dame som holder opp et skilt.

I samarbeid med partene ble den nye nettsiden for inkludering presentert av daværende adm.direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

Mange ledere og tillitsvalgte ikke har hatt nok kjennskap til hvilke tiltak, støtte- og virkemidler for inkludering NAV tilbyr. I samarbeid med partene har de derfor laget en ny nettside som gir oversikt over disse virkemidlene og mulighetene de gir.

NAVs veiviser for inkludering  gir arbeidsgivere og tillitsvalgte bedre oversikt over hvilke tiltak og virkemidler som er tilgjengelig for å inkludere flere i arbeidslivet. På den måten blir det enklere for arbeidsgivere å finne frem til gode muligheter og virkemidler dersom man for eksempel ønsker å tilby arbeidstrening, arbeidsutprøving eller har ansatte som er i fare for å falle ut av arbeidslivet.

Nettsiden gir både informasjon om støtte og virkemidler fra NAV, og hvordan arbeidsgiver kan gå frem for å søke.

Se mer om de forskjellige virkemidlene på nav.no/veiviser. 

 

Mer om  inkluderende  arbeidsliv i Arbinn

Arbinn startside

Veiviser for inkludering

Få oversikt over NAV-tiltak og virkemidler for tilrettelegging, arbeidstrening og inkludering.

Denne veiviseren gir oversikt over virkemidler, samt veiledning i hvordan man søker.