Innhold

Må vi ha industrivern?

Industrivernplikten gjelder bedrifter i bestemte næringskoder, med mer enn 40 sysselsatte. Du finner oversikt over hvilke type bedrifter som er pålagt industrivern her. Forskrift om industrivern beskriver krav til innhold og organisering.