Innhold

Beredskap og industrivern

Beredskap handler om å være forberedt på å håndtere uønskede hendelser. Industrivern handler om forsterket beredskap tilpasset virksomhetens risiko.

Om beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) definerer beredskap slik: «Beredskap er planlegging og forberedelse av tiltak for å håndtere uønskede hendelser på best mulig måte etter at de har skjedd.» Det handler altså om å være etterpåklok på forhånd.

For å ha en beredskap i din bedrift, anbefales det å vurdere hva som kan gå galt, konsekvenser dersom det går galt, og hvordan man skal håndtere slike uønskede hendelser.

For eksempel: Hvordan vil bedriften håndtere en alvorlig brann og konsekvensene av denne? Kan bedriften håndtere personskader, materielle og økonomiske tap, produksjonsstans og oppfølging av kunder og marked?

Det å tenke igjennom mulige hendelser på forhånd, kan gjøre bedriften bedre rustet til å redusere konsekvenser ved uønskede hendelser.

Se vår sjekkliste ved ulykke

  1. Kontinuitetsplanlegging, veileder

    DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) har utarbeidet en veileder som gir praktiske råd om hvordan virksomheter kan opprettholde produksjonen av varer og tjenester ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten.

  2. Beredskapsplaner for krisesituasjoner

    En beredskapsplan er en enkel plan som beskriver hva som må gjøres i ulike krisesituasjoner.

  3. Hva er industrivern?

    Industrivern er bedriftens egen beredskap mot uønskede hendelser, og skal kunne håndtere hendelser frem til evt. nødetater kommer frem til stedet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt