Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Slik innføres et lønnssystem

Tre kolleger snakker sammen rundt et møtebord.

Hvilke andre goder enn lønn tilbyr du de ansatte? Det kan være viktig å synliggjøre. (Illustrasjonsbilde).

Bidrar bedriftens lønnssystem til å tiltrekke og beholde medarbeidere med rett kompetanse? Opplever medarbeiderne at det lønner seg å bidra?

Nederst finner du NHOs veileder om lønnssystemer i bedriften.

Forutsatt at bedriften ikke er bundet av en tariffavtale som sperrer for lokale lønnssystemer, er dette de fem skrittene NHO anbefaler for å innføre, eller endre et lønnssystem:

1. Formuler en lønnspolitikk

Lønnspolitikken skal gi svar på: Hva vil vi med lønnen i bedriften? Hva skal belønnes?

2. Stillingsvurdering

Mye av diskusjonene om lønn handler om sammenligninger, men ofte er sammen­ligningene lite relevante. Stillingsvurdering er en systematisk måte for å sammenligne ulike stillinger, og gjennom slik vurdering kan lønnssystemet skape forståelse for hva som faktisk er sammenlignbare stillinger.

3. Individuell lønnsfastsettelse

Den enkelte medarbeiders lønn kan bestemmes ut fra objektive eller skjønnsmessige vurderingskriterier, evt. en kombinasjon.

4. Bonuser

Mange bedrifter ønsker å innføre bevegelig lønn og bonusordninger. En viktig forberedelse er å avgjøre hvordan de beregnes og utbetales. 

5. Indirekte lønn

En arbeidsgiver tilbyr som oftest mer enn den månedlige lønnsutbetalingen. Det kan være viktig å synliggjøre andre goder bedriften har, slik som fleksible arbeids- og pensjonsordninger.

Veiledning - lønnssystemer i bedriften

  • Last ned veileder her

    Medlemmer kan laste ved vår brosjyre om lønnssystemer i bedrifter (krever innlogging).

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.