Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Stillingsvurdering: Kriterier for å sammenligne stillinger

To kolleger snakker sammen i bakgrunnen. I front ser en tredje ansatt i kameraet.

Stillingstitler beskriver ikke nødvendigvis stillingers kompleksitet (Illustrasjonsbilde).

De ulike stillingene i en bedrift løser forskjellige oppgaver og har ulikt ansvar. Dette har betydning for lønn.

Stillingsvurderingen er en form for sammenligning av stillinger i en bedrift, med utgangspunkt i kjente kriterier. Kriteriene knyttes gjerne til hvilket ansvar stillingen har, hvilke type oppgaver som skal løses og hva dette krever av kompetanse. Stillinger med tilnærmet samme ansvar og vanskelighetsgrad samles i én stillingsgruppe.

Et enkelt eksempel på kriterier i et stillingshierarki
 • Nivå 1 (minst komplekst)
  Rutinestillinger som behandling av post og registrering.

 • Nivå 2
  Operative stillinger som krever fagkompetanse. Det kan være fagarbeidere i produksjon, elektrikere eller saksbehandlere.

 • Nivå 3
  Analytiske stillinger med oppgaver som krever utredninger og/eller omfattende vurderinger eller analyser. Eksempler er ingeniør og rådgiver.

 • Nivå 4 (mest komplekst)
  Stillinger med strategisk ansvar. Det kan være tunge fagstillinger eller stillinger med lederansvar.

Stillingstitler og kompleksitet i stillingen

Selv om vi i dette eksemplet bruker stillingstitler, er det viktig å være klar over at titler ikke nødvendigvis er beskrivende for stillingers kompleksitet.

Systemer for stillingsvurdering kan kjøpes av ulike konsulentselskaper. Noen av disse forutsetter at bedriften årlig rapporterer inn lønnsopplysninger for egne ansatte, og deretter får tilgang til markedsdata fra konsulentselskapets databaser.

 • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
 • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
 • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
 • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.