Innhold

Lønn

Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. På disse sidene får du en oversikt over forskjellige måter å løse dette på.

Funksjonærstatistikken 2018 for NHO bedrifter viser en årslønnsvekst for industrifunksjonærer på 2,8 prosent og 2,2 prosent for funksjonærer totalt.

 1. Hva er den norske modellen?

  NHO er den viktigste aktøren på arbeidsgiversiden når det gjelder lønnsutviklingen i Norge. Den norske modellen for lønnsdannelse er kjennetegnet ved at partene i arbeidslivet evner å samordne utviklingen på tvers av bransjer og mellom privat og offentlig sektor.

 2. Slik innføres et lønnssystem

  Bidrar bedriftens lønnssystem til å tiltrekke og beholde medarbeidere med rett kompetanse? Opplever medarbeiderne at det lønner seg å bidra?

 3. Din bedrifts lønnspolitikk

  En bedrifts lønnspolitikk er svaret på spørsmålet "Hva ønsker vi å oppnå med lønnssystemet", eller svaret på "hva er det som bør føre til lønnstillegg i vår virksomhet".

 1. Bonusordninger

  Bevegelig lønn, ofte kjent som bonus, provisjon og produktivitetspremie, er en lønnsform som først gir økonomisk uttelling dersom bestemte forhold er oppfylt.

 2. Individuell vurdering av lønn

  I de fleste jobber avhenger resultatet av medarbeiderens måte å utføre arbeidet på. Dette kan gi grunnlag for ulik lønn.

 3. Stillingsvurdering: Kriterier for å sammenligne stillinger

  De ulike stillingene i en bedrift løser forskjellige oppgaver og har ulikt ansvar. Dette har betydning for lønn.

Plikt til å ta imot kontanter

Det er full avtalefrihet mellom en selger og en kjøper. Blir de ikke enige om for eksempel pris eller betalingsmåte, blir det ikke noen handel. Likevel finnes det noen regler som gir kunden rett til å betale med kontanter. Reglene er ikke alltid helt klare.

Skatteregler for gaver til ansatte

Hvor mye kan de ansatte få i julegave, bryllupsgave, bursdagsgave, jubileumsgaver og lignende før det utløser skatteplikt?

Tariff- og lønnsforhandlinger

På jakt etter mer informasjon om f.eks hovedoppgjør, frontfagsmodellen, overheng og hvordan tariffoppgjøret gjennomføres?

Gå til vår temaside om tariff

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema