Innhold

Lønn

Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. På disse sidene får du en oversikt over forskjellige måter å løse dette på.

Funksjonærstatistikken 2019 viser en årslønnsvekst på 3,0 for både industrifunksjonærer og funksjonærer totalt.

 1. Hva er den norske modellen?

  NHO er den viktigste aktøren på arbeidsgiversiden når det gjelder lønnsutviklingen i Norge. Den norske modellen for lønnsdannelse er kjennetegnet ved at partene i arbeidslivet evner å samordne utviklingen på tvers av bransjer og mellom privat og offentlig sektor.

 2. Slik innføres et lønnssystem

  Bidrar bedriftens lønnssystem til å tiltrekke og beholde medarbeidere med rett kompetanse? Opplever medarbeiderne at det lønner seg å bidra?

 3. Bedriftens lønnspolitikk

  Alle bedrifter utvikler over tid en praksis for lønnsfastsettelse. Praksisen kan være et resultat av omfattende prosesser, eller utviklet gjennom løpende ad hoc-løsninger. For de fleste bedrifter oppstår det etter hvert behov for en grundig gjennomgang av egen praksis.

 1. Bonusordninger

  Bevegelig lønn, ofte kjent som bonus, provisjon og produktivitetspremie, er en lønnsform som først gir økonomisk uttelling dersom bestemte forhold er oppfylt.

 2. Individuell vurdering av lønn

  I de fleste jobber avhenger resultatet av medarbeiderens måte å utføre arbeidet på. Dette kan gi grunnlag for ulik lønn.

 3. Stillingsvurdering: Kriterier for å sammenligne stillinger

  De ulike stillingene i en bedrift løser forskjellige oppgaver og har ulikt ansvar. Dette har betydning for lønn.

Skatteregler for gaver til ansatte

Hvor mye kan de ansatte få i julegave, bryllupsgave, bursdagsgave, jubileumsgaver og lignende før det utløser skatteplikt?

Oppfinnelser i arbeidsforhold

Oppfinnelser kan gi verdiskapning på arbeidsplassen. Gode prosedyrer knyttet til dette er viktig å ha for å sikre riktig plassering av eierskap til patenter og oppfinnerretten.

Oppfinnelser på arbeidsplassen – har arbeidstaker krav på godtgjørelse for oppfinnelsen?

Dersom en patenterbar oppfinnelse blir laget i forbindelse med et arbeidsforhold, kan arbeidstaker ha krav på kompensasjon.

Plikt til å ta imot kontanter

Det er full avtalefrihet mellom en selger og en kjøper. Blir de ikke enige om for eksempel pris eller betalingsmåte, blir det ikke noen handel. Likevel finnes det noen regler som gir kunden rett til å betale med kontanter. Reglene er ikke alltid helt klare.

Tariff- og lønnsforhandlinger

På jakt etter mer informasjon om f.eks hovedoppgjør, frontfagsmodellen, overheng og hvordan tariffoppgjøret gjennomføres?

Gå til vår temaside om tariff

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema