Innhold

Lønn

Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. På disse sidene får du en oversikt over forskjellige måter å løse dette på.

Would you like this content in other languages?

Use the browser Google Chrome and choose your language. 

How to translate webpages in Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Funksjonærstatistikken 2019 viser en årslønnsvekst på 3,0 for både industrifunksjonærer og funksjonærer totalt.

 1. Slik innføres et lønnssystem

  Bidrar bedriftens lønnssystem til å tiltrekke og beholde medarbeidere med rett kompetanse? Opplever medarbeiderne at det lønner seg å bidra?

 2. Bedriftens lønnspolitikk

  Alle bedrifter har en lønnspolitikk, enten som følge av bevisste valg eller på grunn av en etablert praksis.

 3. Stillingsvurdering: Kriterier for å sammenligne stillinger

  De ulike stillingene i en bedrift løser forskjellige oppgaver og har ulikt ansvar. Dette har betydning for lønn.

 1. Individuell vurdering av lønn

  I de fleste jobber avhenger resultatet av medarbeiderens måte å utføre arbeidet på. Dette kan gi grunnlag for ulik lønn.

 2. Bonusordninger

  Bevegelig lønn, ofte kjent som bonus, provisjon og produktivitetspremie, er en lønnsform som først gir økonomisk uttelling dersom bestemte forhold er oppfylt.

Tariff- og lønnsforhandlinger

På jakt etter mer informasjon om f.eks hovedoppgjør, frontfagsmodellen, overheng og hvordan tariffoppgjøret gjennomføres?

Gå til vår temaside om tariff

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema