Innhold

Avtale om arbeid i eget hjem/hjemmekontor / Agreement concerning work from home

  • Arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem og som ikke er kortvarig eller sporadisk, reguleres av ”FOR-2002-07-05 nr. 715: Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem”.
  • Forskriften krever særskilt avtale for hjemmearbeid som ikke er kortvarig eller sporadisk. Denne avtalemalen tar sikte på å dekke disse forhold.
  • Malen er revidert i henhold til endringene i hjemmekontorforskriften som gjelder fra 1.7.2022. Malen er klar til bruk og finnes på norsk og engelsk. 
  • Vær klar over at dette er en avtalemal, og at den enkelte virksomhet selv må vurdere om det er særlige forhold som bør tas inn i tillegg til punktene i avtalen.
  • Veilederen er ment som veiledning for å fylle ut malen.

Se også vår egenerklæring om arbeidsmiljøet på hjemmekontor og vår samtaleguide om arbeidsmiljøet på hjemmekontor.