Innhold

Avtale om arbeid i eget hjem/hjemmekontor

Arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem og som ikke er kortvarig eller tilfeldig, reguleres av ”FOR-2002-07-05 nr. 715: Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem”. Forskriften krever særskilt avtale for hjemmearbeid som ikke er kortvarig eller tilfeldig. Dette utkastet til avtale tar sikte på å dekke disse forhold. Utkastet er revidert i henhold til endringene i hjemmekontorforskriften som gjelder fra 1.7.2022. Malen er klar til bruk allerede nå. Vær klar over at dette er et avtaleutkast, og at den enkelte virksomhet selv må vurdere om det er særlige forhold som bør tas inn i tillegg til punktene i avtalen. Dokumentet inneholder også kommentarer til avtaleutkastet. Disse er ment som veiledning for å fylle ut malen. Nedenfor finner du også en egenerklæring om HMS på hjemmekontoret.