Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva må og hva kan stå i arbeidsavtalen?

Alle ansatte skal ha en skriftlig kontrakt. En korrekt arbeidskontrakt (arbeidsavtale) er svært viktig for å unngå konflikter om hva jobben består i og hvilke vilkår som gjelder.

Arbeidsmiljøloven inneholder klare krav til hva arbeidsavtaler må inneholde, blant annet når det gjelder arbeidstid, tiltredelsestidspunkt og lønn. I tillegg er det andre forhold du som arbeidsgiver er tjent med å avtale med dine ansatte. Hvis arbeidsforholdet varer mer enn én måned må dere inngå skriftlig arbeidskontrakt snarest mulig, og senest syv dager etter tiltredelse (første arbeidsdag). 

Vi har laget en liste over 18 punkter du må ha med i arbeidsavtalen. Vi forstår at det kan virke omfattende. Husk at du som medlem har tilgang på vårt interaktive verktøy som enkelt lar deg sette opp arbeidskontrakter, som gir deg veiledning underveis, og med mulighet for e-signering.

18 punkter du MÅ ha med i en arbeidsavtale


 • 1
  Partenes identitet: Hvem som er arbeidstaker og arbeidsgiver
 • 2
  Arbeidsplassen: Hva som er arbeidsplassen
 • 3
  En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel
 • 4
  Stillingsprosent
 • 5
  Tiltredelsestidspunkt: Når arbeidsforholdet begynner
 • 6
  Dersom du ansetter (kun) midlertidig: forventet varighet og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen
 • 7
  Prøvetid: Ikke påkrevd, men sterkt anbefalt
 • 8
  Ferie: Informasjon om ferie og feriepenger
 • 9
  Oppsigelse, arbeidstakers og arbeidsgivers oppsigelsesfrister: Fremgangsmåten for oppsigelse eller avskjed.
 • 10
  Lønn, goder og tillegg: Arbeidstaker skal vite hva, når og hvordan de får betalt
 • 11
  Arbeidstid: Når og hvor lenge arbeidstaker skal arbeide.
 • 12
  Vaktendringer og overtid
 • 13
  Pauser: Lengden på pauser
 • 14
  Særlig arbeidstidsordning, i de tilfellene dette er aktuelt
 • 15
  15. Rett til kompetanseutvikling: Opplysninger om arbeidstakers eventuelle rett til opplæring tilbudt av arbeidsgiver
 • 16
  Annet betalt fravær: Eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver
 • 17
  Sosiale ytelser: Pensjon- og forsikringsordninger
 • 18
  Eventuelle tariffavtaler

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.