Innhold

Hvordan håndtere feriepengeutbetaling til permitterte?

Artikkel

Ferieloven legger opp til en praksis der arbeidstaker får utbetalt feriepenger i de periodene ferie faktisk avvikles. De fleste arbeidsgivere velger likevel å utbetale feriepenger samlet én gang i året (ofte i juni) med samtidig lønnstrekk uavhengig av når ferien avvikles. Hva gjør bedriften når arbeidstaker er permittert, og lønnstrekket ikke kan foretas? Les mer om dette her.

Feriepenger utbetales når ferie avvikles

Feriepenger skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien, skal feriepengene normalt deles tilsvarende og utbetales forholdsmessig i forbindelse med den enkelte ferieavvikling.

Dette gjelder også for ansatte som er permitterte. Arbeidsgiver skal utbetale feriepenger til permitterte ansatte som avvikler ferie.  Den ansatte må selv melde fra til NAV om ferieavviklingen.  (nav.no).

Rett til ferie med dagpenger eller feriepenger fra Nav

Arbeidstaker som:

Les mer om dette på Nav.no

Feriepenger utbetales samlet uavhengig av når ferien avvikles

De fleste arbeidsgivere velger å utbetale alle feriepengene samlet én gang i året til alle ansatte. Dette skjer ofte ved lønnskjøring i juni. Arbeidsgiver utbetaler feriepenger og foretar samtidig trekk i lønn. Lønnen som trekkes utbetales når ferie avvikles i andre kalendermåneder.

Denne praksisen er antatt å være forenlig med ferielovens formål, som er å sikre feriefritid og feriepenger. Selv om arbeidstakeren først avvikler ferien på et senere tidspunkt, f.eks. i august, så vil vedkommende få utbetalt lønn i forbindelse med ferieavviklingen, som følge av at arbeidsgiver allerede har gjennomført lønnstrekk.

Kan bedriftens praksis benyttes overfor permitterte arbeidstakere?

For ansatte som er permittert stiller dette seg annerledes. Dersom feriepengene utbetales i juni, vil ikke arbeidsgiver ha mulighet til å foreta samtidig trekk i lønn. Dette skyldes at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn under permittering og følgelig ikke har noe lønn å trekke. Uten lønnstrekket vil ikke arbeidsgiver kunne utbetale lønn til arbeidstaker ved ferieavvikling senere i kalenderåret.

Les mer om hvilke muligheter du som arbeidsgiver har til å utbetale feriepenger til permitterte i tråd med ferieloven. 

Artikkelen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"