Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Permitteringsvarsel til ansatte

Når du har drøftet med de tillitsvalgte, skal du varsle de som skal permitteres.

Varselet bør normalt gjøres skriftlig til hver enkelt arbeidstaker, om man ikke er blitt enige med de tillitsvalgte om noe annet. Du kan for eksempel bli enig med de tillitsvalgt om at dere i stedet skal varsle ved oppslag i bedriftens lokaler. Varselet skal opplyse om den sannsynlige lengden på permitteringsperioden, men det er lov å varsle permittering "inntil videre". Dersom du gjør det, må permitteringen likevel drøftes månedlig med de tillitsvalgte, med mindre man er enige om noe annet.

Hvis noen arbeidstakere er fraværende, for eksempel har permisjon, er syke eller er på ferie, er det viktig at disse også får varsel. Det kan være hensiktsmessig å avtale med de tillitsvalgte at disse arbeidstakerne skal få permitteringsvarselet per e-post. Varslingsfristen regnes etter kalenderdager, og løper selv om arbeidstaker er fraværende.

Dette må du vite om varslingsfristen: 

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.