Innhold

Fallrettighetsdokumenter

Fallrettigheter er en rett til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner over en viss strekning i en elv. Her finner du en oversikt over notater og annet fallrettsrelatert materiale samlet av advokatfirmaet Thommessens avdeling for fornybar energi og klimarett.

 1. Artikkel

  Utvalgte dommer - fulltekst

  Her finner du fallrettsrelaterte dommer og skjønn fra høyesterett, tingrett og lagmannsrett.

 2. Artikkel

  Utvalgte dommer - oppsummering og kommentarer

  Her finner du oppsummering av om kommentarer til fallrettsrelaterte dommer og skjønn fra høyesterett, tingrett og lagmannsrett.

 3. Artikkel

  Notater

  Her finner du notater relatert til fallrettigheter.