Innhold

 • Alle maler og dokumenter om HMS

  Alle maler og dokumenter relatert til HMS, unntatt maler for sykefraværsoppfølging, som finnes under egen side.

 • Hvorfor og hvordan HMS?

  Hvordan komme i gang, fordeler med godt arbeidsmiljø, lovkrav og regelverk, fordeler med HMS-arbeidet, ansvar for HMS hos underleverandører, krav ved arbeid av barn og unge, krav om godkjent renholdsbedrift.

 • Systematisk HMS-arbeid

  Hva er internkontroll og HMS? Eksempel på HMS-håndbok, sjekkliste for vernerunder, skjema for risikovurdering og handlingsplan. Spørsmål og svar.

 • Roller og ansvar i HMS-arbeidet

  Ansvar og oppgaver for arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, bedriftshelsetjeneste (BHT), arbeidsmiljøutvalg (AMU), tillitsvalgt. Veileder for valg og evaluering av BHT.

 • Arbeidslivskriminalitet (akrim)

  Spørsmål og svar, sjekkliste, tips.

 • HMS-kurs og opplæring

  Krav til forskjellige typer HMS-opplæring, spørsmål og svar.

 • Fakta om arbeidsmiljø og sikkerhet

  Her finner du tall og fakta om arbeidsmiljøet i Norge, samt fakta om sikkerhet og sykefraværstall.