Innhold

 • Alle maler og dokumenter om HMS

  Alle maler og dokumenter relatert til HMS, unntatt maler for sykefraværsoppfølging, som finnes under egen side.

 • Hvorfor HMS?

  Lovkrav og regelverk, fordeler med HMS-arbeidet, ansvar for HMS hos underleverandører, krav ved arbeid av barn og unge, krav om godkjent renholdsbedrift.

 • Systematisk HMS-arbeid

  Hva er internkontroll og HMS? Eksempel på HMS-håndbok, sjekkliste for vernerunder, skjema for risikovurdering og handlingsplan. Spørsmål og svar.

 • Roller og ansvar

  Ansvar og oppgaver for arbeidsgiver, arbeidstaker verneombud, BHT, AMU, tillitsvalgt. Veileder for valg og evaluering av BHT.

 • Arbeidslivskriminalitet

  Spørsmål og svar, sjekkliste, tips.

 • HMS-kurs og opplæring

  Krav til forskjellige typer HMS-opplæring, spørsmål og svar.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: