Innhold

 • Medarbeideroppfølging

  Maler og tips for medarbeidersamtaler, veiledere for medarbeiderundersøkelser, gode tips, spørsmål og svar.

 • Medarbeidersamtalen skritt for skritt

  Hva bør man tenke på før medarbeidersamtalen, forberedelser, gjennomføring og oppfølging.

 • Livsfasepolitikk og kompetansestyring

  Hvordan legge til rette for arbeid i forskjellige livsfaser, planlegg og styre kompetanse-behov og -utvikling. Spørsmål og svar, eksempler, veiledere.

 • Konflikter og stress

  Hvordan håndtere mobbing og trakassering, arbeidsrelatert stress, konfliktløsing, rus og avhengighet, gode eksempler, spørsmål og svar.