Innhold

 • Medarbeiderundesøkelser

  Veileder om gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, og digitale verktøy for medarbeiderundersøkelser fra våre samarbeidspartnere.

 • Oppfølging av medarbeidere

  Maler og tips for medarbeidersamtaler, veiledere for medarbeiderundersøkelser, spørsmål og svar.

 • Konflikter og trakassering på arbeidsplassen

  Hva er seksuell trakassering og hvilke krav stilles til arbeidsgiver? Hvordan håndterer man konflikter på arbeidsplassen? Hvilke rutiner bør en arbeidsplass ha?

 • Varsling

  Alle virksomheter med mer enn fem ansatte skal ha rutine for varsling. Her finner du veileder om varsling, rutinemal, lovkrav, varslingsplakat.

 • Omstilling og arbeidsmiljø

  Hva er de største risikofaktorer og hva kjennetegner en god omstilling? Sjekkliste for risikovurdering av arbeidsmiljø ved omstillinger, veileder for gode omstillingsprosesser og relevante lenker.

 • Personalpolitikk

  Hvordan legge til rette for arbeid i forskjellige livsfaser, planlegg og styre kompetanse-behov og -utvikling. Spørsmål og svar, eksempler, veiledere.

 • Arbeidsmiljø og stress

  Hvordan håndtere arbeidsrelatert stress

 • Rus og avhengighet

  Hvordan man kan gå frem for å håndtere rus og avhengighet på arbeidsplassen.

 • Arbeidsmiljø og ledelse

  Veiledere og verktøy for ledelse og utvikling av arbeidsmiljø.