Innhold

 • Medarbeideroppfølging

  Maler og tips for medarbeidersamtaler, veiledere for medarbeiderundersøkelser, gode tips, spørsmål og svar.

 • Omstilling og arbeidsmiljø

  Hva er de største risikofaktorer og hva kjennetegner en god omstilling? Sjekkliste for risikovurdering av arbeidsmiljø ved omstillinger, veileder for gode omstillingsprosesser og relevante lenker.

 • Livsfasepolitikk og kompetansestyring

  Hvordan legge til rette for arbeid i forskjellige livsfaser, planlegg og styre kompetanse-behov og -utvikling. Spørsmål og svar, eksempler, veiledere.

 • Konflikter og stress

  Hvordan håndtere mobbing og trakassering, arbeidsrelatert stress, konfliktløsing, gode eksempler, spørsmål og svar.

 • Rus og avhengighet

  Hvordan man kan gå frem for å håndtere rus og avhengighet på arbeidsplassen.