Innhold

Nye regler for varsling

1. juli 2017 endres varsler-reglene. Alle selskaper med fem eller flere ansatte må nå ha rutiner på plass. Oppdatert veiledning og forslag til rutine finner du her.