Innhold

Varsling

NHO ønsker å fremme en åpen bedriftskultur, der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk.

Artikkel, Varslere

Dette mener NHO om varsling

Det skal ikke være slik i norske bedrifter at den som tar opp kritikkverdige forhold straffes - formelt eller uformelt.

Artikkel, Varslere

Fem ting lederen må tenke på

Ved å lage gjennomtenkte rutiner for varsling kan man gjøre en vanskelig situasjon enklere for alle parter.